: Standaarden en geografische weergave

De data in het Railinformatie Portaal wordt conform de afgesproken spoorbranche BID standaarden weergegeven.

Ten aanzien van de weergave van data op de kaart, wordt een exacte locatie nagestreefd aan de hand van beschikbare locatiegegevens.

Standaarden

De volgende BID (Business Information Standaarden) worden toegepast:

  • BID00001 - Objectenstructuur en basislijst Objecten
  • BID00007 - Basislijst over te dragen documenten
  • BID00008 - Object kenmerken, Basislijst over te dragen documenten
  • BID00019 - Document bevat wezenlijke informatie over de SeinWezenOverzichtDossier (SWOD) en SeinWezenInstallatieDossier (SWID), vastgelegd door Prorail Treinbeveiling.

Bekijk de BID standaarden: https://prorail.moxio.com/bid/

Geografische weergave

De geografische locatie van fysiek objecten wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de exacte locatie van de objecten op de kaart uit BBK (Basis Beheer Kaart). Dit kan alleen voor de fysieke objecten die via PUIC (ProRail Unieke IdentificatieCode) gekoppeld zijn. Voor alle fysiek objecten waar geen locatie op de kaart kan worden bepaald, wordt de locatie uitgerekend op basis van de combinatie van geocode en kilometer (momenteel met een nauwkeurigheid van 100 meter). Dezelfde methodiek wordt gebruikt om documenten en storingen op de kaart te tonen. Voorwaarde is wel dat er een GeoCode en kilometrering beschikbaar is. Lineaire objecten worden op basis van het startpunt getoond.

Zie ook:

Let op: Voor sommige sites/applicaties moet je toegang hebben gekregen. Externen kunnen toegang aanvragen via: https://www.prorail.nl/samenwerken/applicaties ProRail medewerkers kunnen toegang aanvragen via IDM: https://idm.prorail.nl of via het self service portaal: https://ssp.prorail.nl Daarnaast is een aantal van genoemde collecties ook publiek te benaderen via www.spoordata.nl

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.