: Collecties en Bronnen

Hieronder vind je een overzicht van de datacollecties die op dit moment worden ontsloten via het Railinformatie Portaal.

Het portaal is continu in ontwikkeling en zal stap voor stap nieuwe (delen van) collecties ontsluiten. Houd hiervoor de nieuwsberichten in de gaten.
Datacollecties die zijn ontsloten, worden elke 24 uur ververst met vrijgegeven data uit de bron. De uitzondering hierop zijn die documenten die in beheer zijn door Rigd-Loxia. Dit zijn bijna alle documenten die nu te vinden zijn onder de hoofdcollectie ‘Treinbeveiliging- en treinbeheersingsdocumenten’. Deze documenten worden ‘near realtime’ ontsloten.
Momenteel hebben we vijf hoofdcollecties, die verderop in dit document toegelicht worden.

Treinbeheersings- en Treinbeveiligingsdocumenten

De hoofdcollectie ‘Treinbeheersings- en Treinbeveiligingsdocumenten’ bestaat uit de tekeningen die RIGD-LOXIA beheert en collecties die de ProRail regio's in deze omgeving zelf beheren in de railZ omgeving. Daarnaast worden de SWID-bladen (SW-blad) en de samenvoeging van deze bladen in SWID in eerste instantie onder deze hoofdcollectie ontsloten om de grote groep van voorheen railDocs gebruiken hiermee te faciliteren.
De tekeningen zijn alle as-built, to-build en vervallen. Documenten die in bewerking zijn worden niet meegenomen. Deze hoofdcollectie is toegankelijk voor iedereen met een account voor het Railinformatie Portaal.

Collecties beheerd door RIGD-LOXIA:
  • Seinwezenoverzichtdossier (OBE-, OS- en OR-tekeningen).
  • BVS- en WVK-tekeningen.
  • RVTO.
  • WZO/OEW.
  • FIS.
Collecties beheerd door ProRail regio's:
  • BLSS-tekeningen.
  • Grondschema's Centrale Voeding TBB 3kV (VTBB).

Collectie beheerd door ProRail:
  • Seinwezeninstallatiedossier (SWID, dagelijks overgenomen uit SAP-PLM).


Technische documenten

Deze hoofdcollectie bevat op dit moment de locatiegebonden documenten uit SAP PLM, behalve het seinwezeninstallatiedossier (SWID). Dit document is opgenomen onder de hoofdcollectie ‘Treinbeheersings- en Treinbeveiligingsdocumenten’. Locatiegebonden documenten zijn gebonden aan een specifieke locatie (vaak 1 of meerdere assets). Deze locatiegebonden documenten worden aangepast of aangemaakt en aan de beheerder overgedragen, na projectmatige wijzigingen aan de infra.
Uit SAP PLM zijn alle vrijgegeven documenten met de status AB (As-built), VV (Vervallen) en AR (Archief) opgenomen. In eerste instantie zal met name de status ‘Actief’ getoond worden. Vanuit het zoekresultaat kun je direct het document openen. Dit is in principe de vigerende versie. De vigerende versie is in principe de geldende as-built versie van het document. Als deze (nog) niet beschikbaar is dan is het de laatste to-build versie. En als er geen actieve as-built of to-build beschikbaar is dan is er geen vigerende versie en worden alleen de vervallen en/of gearchiveerde versies in het versie overzicht getoond.
Via de detailpagina van het document kun je de oude versies van het document en alle beschikbare metadata raadplegen. Indien een versie van een document in meerdere bestandsformaten beschikbaar is, kun je alleen de pdf versie van dit document opvragen. Bewerkbare bestandsformaten (.dwg, .dgn etc) kun je opvragen via het reguliere proces. De uitzondering hierop zijn de BBK-tekeningen. De bewerkbare bestanden van deze tekeningen zijn wel ontsloten via dit portaal.
De standaarden worden aangehouden voor de structuur en de naamgeving van de documentsoorten en –groepen. Dit is zoveel mogelijk conform BID00007 (Basislijst over te dragen documenten). De autorisatie is zo ingericht dat iedereen met toegang tot het portaal bij alle documenten kan.
Let op: Generieke documenten als voorschriften en richtlijnen uit de Railinfra Catalogus (RIC) zijn nog niet beschikbaar. Houd hiervoor de nieuwsberichten in de gaten.

Objectkenmerken

De collectie objecten bestaat uit:

  • Alle configuratiedata van de assets (equipments) die zijn vastgelegd in het bronsysteem SAP EAM, zijn beschikbaar in het Railinformatie Portaal.
  • Alle kabels en leidingen uit de GIL (Geulinhoudslijsten). Dit zijn de kabels en leidingen die in geulen liggen en ingetekend zijn op de tekeningen uit SAP PLM (themalagen Ondergrondse Infra).


Alleen as-built objecten worden getoond. Gesaneerde objecten (SAP status TVTK) en to-build objecten zijn niet opgenomen.
Let op: bij een lineair object (zoals spoortak, dwarsligger, spoorstaaf, ballast, raildemper) kan een object opgebouwd zijn uit verschillende delen. De specifieke informatie die hoort bij deze opdeling (bijv het bouwjaar van een segment van een spoortak) ontbreekt op dit moment in het Railinformatie Portaal.
De standaarden worden hierbij aangehouden. Structuur en naamgeving van de objecten is conform BID00001 (Objectenstructuur en Basislijst Objecten). De naamgeving van de objectkenmerken is conform de BID00008 (Kenmerken) en waar mogelijk al conform OTL/IM Spoor. Deze collectie is toegankelijk voor iedereen met een account voor het Railinformatie Portaal.

Storingen

Storingen, alias RVO's (Rapport Van Onregelmatigheid), en de bijbehorende storingskenmerken zoals geregistreerd in SAP EAM, kunnen worden geraadpleegd in het Railinformatie Portaal.
Het betreft zowel de automatisch gegenereerde RVO’s ten gevolge van MON meldingen (meldingsnummer start met 5…) als de door het OBI aangelegde RVO’s (meldingsnummer start met 8…).
Let op: de storingsdata wordt elke nacht bijgewerkt uit het bronsysteem. Deze informatie kan dus maximaal 24 uur achterlopen. Voor de meest recente storingen, kijk in SAP EAM / UI5 of het storingendashboard.
Niet iedereen met een Railinformatie Portaal account heeft toegang tot de collectie Storingen. Interne ProRail medewerkers kunnen alle storingsinformatie inzien. Van de externe gebruikers kunnen alleen de onderhoudsaannemers storingen raadplegen, maar alleen van hun eigen contractgebied(en) en exclusief eventuele contractgevoelige kenmerken.

Uitgevoerd onderhoud

Deze collectie bevat het uitgevoerde onderhoud voor de onderhoudstypes ‘Klein Onderhoud (KO)’ en ‘Groot Onderhoud (GO)’ zoals terug gemeld door de aannemer en geregistreerd in SAP EAM. De collectie wordt 1 keer per maand geactualiseerd met de informatie uit SAP. Hieronder volgt een toelichting van de beschikbare gegevens per onderhoudstype.

Klein Onderhoud (KO)

Het onderhoudstype Klein Onderhoud betreft cyclische en incidentele onderhoudsactiviteiten aan de spoorinfrastructuur, uitgevoerd door de onderhoudsaannemer om de prestaties te realiseren. KO wordt maandelijks terug gemeld voor een deel van de PGO gebieden door de betreffende onderhoudsaannemers. Dit wordt stap voor stap uitgebreid naar de overige contractgebieden.
Daarmee wordt de onderhoudshistorie geleidelijk verder opgebouwd. KO is in SAP herkenbaar aan de ordersoort ZTRG. KO is voor alle interne ProRail medewerkers toegankelijk. Van de externe gebruikers van het Railinformatie Portaal kunnen alleen de onderhoudsaannemers het KO raadplegen wat door het eigen bedrijf is uitgevoerd. Dit uitgevoerde onderhoud is concurrentiegevoelige informatie en daarom kunnen gebruikers van onderhoudsaannemer x dus alleen door dit bedrijf terug gemeld KO raadplegen.

Groot Onderhoud (GO)

Het onderhoudstype Groot Onderhoud betreft onderhoud om de kwaliteit van de spoorinfrastructuur te handhaven. GO wordt gepland door ProRail en in opdracht gegeven bij een projectaannemer. In het Railinformatie Portaal bevat dit onderhoudstype ook de Bovenbouw Vernieuwingen (BBV). Dit zijn vervangingsinvesteringen voor o.a. sporen, wissels en overwegbevloeringen. Het Railinformatie Portaal bevat momenteel alleen het uitgevoerde onderhoud zoals terug gemeld door de projectaannemer. Het geplande onderhoud zal in een later stadium worden toegevoegd. GO is in SAP herkenbaar aan de ordersoort ZPVO en ZPVA. GO is voor alle interne ProRail medewerkers toegankelijk. Van de externe gebruikers van het Railinformatie Portaal kunnen alleen de onderhoudsaannemers het KO raadplegen wat door het eigen bedrijf is uitgevoerd. GO is in opdracht van ProRail en relevant voor de onderhoudsaannemers van dit contractgebied. Gebruikers van onderhoudsaannemer x kunnen al het GO raadplegen van de eigen
contractgebieden inclusief de volledige historie (zoals ook bij storingsinformatie). Let op, dit is dus anders dan bij het klein onderhoud.
GO wordt projectgewijs uitbesteed aan projectaannemers, gegroepeerd in werkorders. Ook KO kan gegroepeerd zijn in een werkorder. Het uitgevoerde onderhoud bevat in dit geval een referentie naar het project en/of de werkorder. Door de link te volgen naar de detailpagina van dit project of deze werkorder zie je een overzicht van alle gerelateerde onderhoudsactiviteiten. Behalve het gerelateerde uitgevoerd onderhoud, bevat deze detailpagina (nog) niet de details van werkorder of het project zelf. Werkorder informatie en projectinformatie wordt op een later moment toegevoegd aan het Railinformatie Portaal.
Uitgevoerd onderhoud kan verwijzen naar fysieke objecten met de SAP status TVTK. Bijvoorbeeld bij saneringen of vervangingen. Deze TVTK objecten zijn niet raadpleegbaar in het Railinformatie Portaal. Dit betekent dat wanneer je de link aanklikt je wel een detailpagina als resultaat krijgt met alle items die hiernaar verwijzen, maar dat de gegevens van het TVTK object zelf uit SAP ontbreken.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.