E-Mail disclaimer

Deze e-mail en de inhoud daarvan (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor wijst ProRail aansprakelijkheid van de hand. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens ProRail is ondertekend is bindend. 

Indien je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij je dit bericht per omgaande te retourneren aan de verzender en alle kopieën hiervan te verwijderen. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor jouw bestemd is te vermenigvuldigen of te verspreiden. Indien wij per e-mail met jou communiceren kunnen wij jouw e-mail archiveren, doorzenden binnen onze organisatie en contactgegevens opslaan. Onze privacyverklaring is van toepassing.

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!