Afmelden Ordertaken: veel meer dan alleen een controlemiddel

Het was een enorme klus voor een groep enthousiaste collega’s om invulling te geven aan deze opdracht. Een op het eerste oog eenvoudige vraag bleek in de praktijk helemaal niet zo simpel op te lossen. De tevredenheid als het dan toch is gelukt is des te groter: het doel is bereikt om geplande

Afmelden ordertaken