Weblogs

van versnelling naar voorspelling

Sneller, sneller, sneller. We willen sneller van A(msterdam) naar B(erlijn).

Storingen moeten sneller worden verholpen. Het onderhoud moet in een kortere tijd, dus sneller plaatsvinden.

We willen sneller besluiten en hebben dus sneller behoefte aan informatie.

Dat betekent dat we sneller data moeten verwerken, inwinnen en meten.

We denken namelijk door sneller te meten, sneller te weten.

Dat vraagt om versnelling. En laten we die versnelling nu toevallig weer meten.

Bas van Wijhe

Actieve signalering is het proces van het direct automatisch alarmeren van de Trein Dienst Leider op het moment dat er in zijn gebied een trein over een Quo Vadis of Hotbox rijdt waarbij een alarmwaarde wordt overschreden op het gebied van Aslast, Piekbelasting (vierkante wielen), Scheve belading, Heet wiel en/of Hete as.

Bij een alarmwaarde is er sprake van verhoogd ontsporingsrisico of risico op schade aan de infrastructuur of materieel.

De TDL heeft hiervoor per systeem en alarm een procedure: gecontroleerd tot stilstand op een plaats waar het kan, of een directe beheerste stop.

Figuur 1 Sensoren en reizigers trein met meetapparatuur (Rila)

Automatized condition monitoring is het onderwerp van de werkgroep Asset Management European Infra Managers in september waarvoor ik een presentatie mag geven.

Maar wat is Automatized condition monitoring nu eigenlijk?

Gelukkig hebben ze een vragenlijst rondgestuurd die wat meer houvast geeft: ‘Automatized condition monitoring refers to systems that are either fixed (IoT devices along the network) or mobile (trains) but that collect data without human intervention’.

Pagina's

Alle blogs van