Weblogs

Bas van Wijhe

Actieve signalering is het proces van het direct automatisch alarmeren van de Trein Dienst Leider op het moment dat er in zijn gebied een trein over een Quo Vadis of Hotbox rijdt waarbij een alarmwaarde wordt overschreden op het gebied van Aslast, Piekbelasting (vierkante wielen), Scheve belading, Heet wiel en/of Hete as.

Bij een alarmwaarde is er sprake van verhoogd ontsporingsrisico of risico op schade aan de infrastructuur of materieel.

De TDL heeft hiervoor per systeem en alarm een procedure: gecontroleerd tot stilstand op een plaats waar het kan, of een directe beheerste stop.

Figuur 1 Sensoren en reizigers trein met meetapparatuur (Rila)

Automatized condition monitoring is het onderwerp van de werkgroep Asset Management European Infra Managers in september waarvoor ik een presentatie mag geven.

Maar wat is Automatized condition monitoring nu eigenlijk?

Gelukkig hebben ze een vragenlijst rondgestuurd die wat meer houvast geeft: ‘Automatized condition monitoring refers to systems that are either fixed (IoT devices along the network) or mobile (trains) but that collect data without human intervention’.

SIGMA Amersfoort

In een land waar de beschikbare ruimte over het algemeen zeer beperkt is en waar de vraag naar een verruiming van de vervoerscapaciteit toeneemt, heeft ProRail de uitdagende taak om in deze vraag te voorzien.

Het spoor moet zich letterlijk in bochten (of liever gezegd 'bogen') wringen om van A naar B te kunnen.

Om met hoge snelheid veilig te kunnen rijden, zijn een goede geometrische basis en een deugdelijk ontwerp een vereiste.

Hiertoe beheert ProRail een landsdekkend model van de bestaande spoorligging in X-Y-en Z-coördinaten in de dataset PVS (Permanente Vastlegging Spoorgeometrie).

Pagina's

Alle blogs van