: Vliegen met Drones

ProRail stimuleert en faciliteert het gebruik van drones binnen ProRail en haar opdrachtnemers en ondersteunt als nodig het gebruik door eventuele professionele derden.

Volgens huidige nationale regelgeving is het vliegen boven spoor in beginsel verboden. In 2022 is er echter Europese regelgeving in werking getreden die op een aantal punten “verruiming” biedt.

Daartoe wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën van gebruikers:

  1. de “open categorie” (particulieren/hobbyisten);
  2. de “specific categorie” (professionele gebruikers binnen specifieke gebieden); en
  3. de “certified categorie” (professionele gebruikers die hoog risicovluchten uitvoeren; gevaarlijke stoffen of mensen).

Specifieke gebieden zijn gebieden die in beginsel een hoger risico kennen (no-fly zones): bijv. luchthavens, spoor, havens.

Aan iedere categorie worden randvoorwaarden/eisen gesteld die zwaarder worden naarmate de vlucht in een hogere categorie wordt uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat dronevluchten boven het spoor in beginsel binnen de specific categorie plaatsvinden. Daarbij is door middel van het werken met een vastgesteld “standaardscenario” aangeven waar, hoe en onder welke voorwaarden er met een drone gevlogen mag worden.

Hoe het vliegen in de nabijheid van het  spoor is geregeld, wordt toegelicht in de Handleiding Vliegen met drones nabij het spoor.

Melding aan de beheerder

Dronevluchten in de spooromgeving (binnen de hekken of afschermingen van spoorwegterreinen)  dienen aan de beheerder gemeld te worden. Melding aan de Meldkamer Spoor (MKS) gaat via onderstaand formulier.

Handhaving

Directe handhaving van de regelgeving voor het vliegen met drones vindt plaats door de inspecteurs van ILT (Luchtvaart).

Daarnaast doet ProRail wanneer zij (meestal achteraf o.a. via filmpjes op social media) constateert dat er naar haar mening sprake is van overtreding van deze regels, aangifte bij de politie.

Afbeelding van een drone

Dronevlucht aanmelden

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!