Ik zoek de equipment nummers van pompinstallaties bij fauna duikers.

Veelgestelde vraag

Pompinstallaties bij faunaduikers worden niet in SAP geregistreerd. Faunaduikers zelf, worden wel geregistreerd in SAP en hebben dus een equipmentnummer.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!