gebiedsindelingen prorail

De data kan geraadpleegd worden in RailMaps. ProRail steld ook mapservices ter beschikking waarin deze data wordt getoond.