Waar komen de gegevens in het Informatieportaal vandaan?

Het Informatieportaal toont de data zoals deze in de bronsytemen zijn opgeslagen. Zo worden alle fysieke configuratiedata van de assets (equipments) in het Informatieportaal getoond zoals deze zijn vastgelegd in het bronsysteem SAP EAM.