Quovadis en hotbox installaties.

Wij rapporteren aslast in tonnen en piekkracht in kilo Newton (kN). Vanuit installaties uit andere landen wordt vaak dynamische kracht in kilo Newton, en soms in tonnen, gerapporteerd. Piekkracht is een optelling van statische en dynamische kracht. In het voorbeeld van Tabel 3 is de aslast in tonnen en kN weergeven (aslast omrekenen naar kN is vermenigvuldigen met 9,81). Vervolgens is de helft van de aslast in kN van de piekkracht links en rechts afgetrokken. In dit voorbeeld is geen sprake van scheve belading. Bij een aslast van 22,5 ton en een L/R ratio van 1 moet je 110,365 kN statische kracht van de piekkracht aftrekken om de dynamische kracht te bepalen. 110,365 = (22,5/2)*9,81. Stel uw vraag aan: materieelimpact@prorail.nl