Zoeken op IDnummer in RailDocs.

Dat railDocs geen resultaat kan geven over een (direct) IDnummer als niet de juiste collectie is geselecteerd, betreft een onvermijdelijkheid. Het zou niet juist zijn als railDocs dan zelf de collectie selectie zou aanpassen om het IDnummer te faciliteren. In de menu structuur dient altijd een collectie geselecteerd te zijn om uberhaupt de zoekvelden (behorende bij die collectie) zichtbaar/invulbaar te maken. Het is niet budgetair lonend om deze fundamentele werking te wijzigen.