Verwerken van KS-tekeningen binnen een project.

Het opleveren van tekeningen voor kabels en leidingen gebeurt over het algemeen aan het einde van het project. Er kan voor gekozen worden om dit als een apart deelproject aan te maken met de laatste IDS datum . Bij grote projecten wordt meestal een configuratiebeheersplan voor kabels & leidingen opgesteld waarin ook moet worden opgenomen hoe om te gaan met het maken van de PSB in SAP PLM en de levering van de tekeningen.