Op de SpoorData Markt demonstreert de spoorbranche een keur aan nieuwe data- en technologische ontwikkelingen. Met betrouwbare data realiseren we gezamenlijk een betrouwbaar veilig en punctueel spoor. SpoorData en partners laten zo samen met gebruikers van data zien waarnaar we op weg zijn. We gaan er op de markt graag met u over in gesprek!

Kom praten, ontdekken, ideeën opdoen!

De vakmensen op de markt laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat het effect van betrouwbare data is op:

1.  het plannen van de capaciteit en de be- en bijsturing van de treinenloop.
2.  het ontwerpen, bouwen, beheren van het spoor.

Daarnaast hebben we extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de datakwaliteit en de datatoegankelijkheid op het datakwaliteitsplein. Neem een kijkje bij de standhouders en ontmoet elkaar!

PLANNEN

 
In één keer goed verdelen van de capaciteit voor beheer met de Btd-planner 
Met de Btd-planner (Buitendienstplanner) dragen we bij aan het in één keer goed integraal verdelen van de capaciteit voor beheer op het spoor, inclusief veiligheids- maatregelen. Dit ondersteunt stap voor stap het verdeelproces voor beheer.

Hoe RINF gebruikswaarden gaat leveren aan de EU
RINF, het Europese Register van Infra­ structuur, maakt makkelijker reizen binnen Europa mogelijk door het Europabreed ontsluiten van gebruiks­ waarden van de spoorweg infrastructuur. Vervoerders kunnen deze gegevens gebruiken voor het plannen van zowel goederen­ als reizigers treinverkeer. Ze weten zo per lidstaat hoe het spoor gebruikt kan en mag worden. Spoorgerelateerde industrie kan via het RINF speci caties opvragen ten behoeve van het ontwikkelen van nieuw materieel. 

BESTUREN


Eén gedeeld beeld op verstoringen in de dienstregeling met SpoorWeb 
SpoorWeb is hét informatie-, communicatie- en samenwerkings- platform voor incidentmanagement, storingsherstel en logistieke bijsturing voor de spoorsector. Door SpoorWeb hebben ProRail en haar partners doorlopend een gedeeld beeld van de operationele situatie van verstoringen in de treindienst. De spoorbeschikbaarheid wordt bewaakt en voor alle betrokkenen is de voortgang en de prognose van deelprocessen te volgen. Verstoringen op de dienstregeling worden meer voorspelbaar en sneller afgehandeld.

Binnen 30 seconden bedieningsvoorschriften digitaal inzien
De actuele bedieningsvoorschriften waren via railDocs al digitaal beschikbaar voor treindienstleiders, machinisten, infrabeschikbaarheidsplanners
en aannemers. Sinds kort is het gebruiksgemak enorm toegenomen. Bedieningsvoorschriften zijn nu vanuit een geografische weergave van een gebied op te vragen op een Google- achtige manier.

Actuele bovenleidingschakelschema’s op digitaal presenteerblaadje
De vakmensen in de spoorbranche kunnen sinds kort de actuele schakel- schema’s van de bovenleiding (BLSS) gemakkelijk en tijdig digitaal via railDocs inzien. Infrabeschikbaarheid- planners, aannemers, ingenieursbureaus en anderen in de spoorbranche gebruiken daarmee dezelfde informatie. Met een actuele tekening van de elektrotechnische inrichting direct bij de hand, kunnen zij snel en veilig een infrawijziging realiseren en een storing herstellen.

PHOENIXcms faciliteert hogere beschikbaarheid spoor
Met het systeem PHOENIXcms ontsluit en combineert voestalpine meetgegevens over rollend materieel en de degradatie van wissels. Voestalpine laat zien hoe zij hiermee ProRail en vervoerders helpt om samen het gebruik en het onderhoud te optimaliseren. Hiermee is ProRail in staat een hogere beschikbaarheid van het spoor te leveren en vervoerders kunnen het materieelonderhoud beter plannen.

DATAKWALITEIT EN TOEGANKELIJKHEID

 
Toegankelijke informatie over de assets via www.spoordata.nl

Met spoordata.nl willen we één ingang creëren waar alle medewerkers in de spoorbranche op een makkelijke manier, met één keer aanloggen, objectInformatie kunnen vinden. Digitale en mobiele ontsluiting van objectinformatie over het spoor wordt stap voor stap mogelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in de spoorbranche met SpoorData gaat werken.

Denk en werk mee aan de open standaard IMSpoor
SpoorData wil met de standaard IMSpoor één (data-)definitie, één model introduceren. Dit maakt informatie over objecten inwinnen, koppelen en uitwisselen in de spoorbranche mogelijk. Wij streven ernaar dat alle informatie tijdens de hele levenscyclus van een object volgens het IMSpoor model ontstaat of wordt aangepast. Als we in de spoorbranche één taal spreken, wordt samenwerken makkelijker.

De informatie over railinfra objecten op orde brengen 
De configuratiedata van door Prorail beheerde infra-objecten wordt conform de Informatie Levering Specificaties landelijk op orde gebracht. De fysieke, geografische en functionele informatie van objecten zal daarna completer zijn, actueel en conform de voorschriften. Daarmee zullen de drie databeheersystemen SAP, BBK en Infra-Atlas onderling consistente informatie bevatten. Betrouwbare informatie is de basis voor alle activiteiten in de spoorbranche, zoals infravernieuwing, onderhoud, storingsherstel, als ook planning en be- en bijsturing van de dienstregeling.

Digitaal Schouwen: buiten = binnen
Voor de veiligheid op het spoor is het noodzakelijk dat seinen en borden buiten precies op de plek staan die in de documentatie is beschreven. Met innovatieve software is het mogelijk om camerabeelden automatisch te verwerken en de resultaten te vergelijken met de gegevens op het Overzicht Baan en Emplacement, het zogenaamde ‘OBE-blad’. Als de resultaten niet overeenkomen worden maatregelen getroffen om de verschillen tussen buiten en binnen op te heffen.

ONTWERPEN
 

Dé bron voor functionele en geografische informatie in de spoorbranche
Naiade draagt bij aan een betrouwbaar, veilig en efficiënt spoor door iedereen in de spoorbranche te voorzien van actuele, accurate en complete configuratie gegevens van de spoorinfrastructuur. Dit bereiken we door één bronsysteem dat functionele en geografische informatie integreert. Naiade vervangt daarmee de Basis Beheer Kaart en Infra-Atlas. Naiade wisselt data uit in IMSpoorXML formaat en sluit aan bij internationale standaarden.

Webplatform ObjectLive, een gebruiksvriendelijke projectomgeving met object- en procesinformatie
Advies- en ingenieursbureau Movares heeft het webplatform ObjectLive ontwikkeld. Dit is een gebruiksvriendelijke BIM-projectomgeving waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers samen een bouwwerk met alle relevante object-en procesinformatie virtueel tot stand laten komen. Ook laten de standhouders zien hoe een integraal ontwerp van de spoorse infrastructuur met alle technische werkvelden met de ontwerptool MXML tot stand komt. Dit doen ze aan de hand van een mooi voorbeeld, 'de verbouwing van Station Utrecht'. 

Optimale data-uitwisseling met alle spoorontwerpdisciplines
Advies- en ingenieursbureau Movares maakt integraal ontwerpen van de spoorse infrastructuur mogelijk met de ontwerptool MXML. De kenmerken:
– alle techniekvelden in samenhang
– techniekvelden hebben eigen ontwerp- en controletooling
– één omgeving voor integrale en onderlinge toetsing
– uitwisseling van data, geen tekeningen (MXML).

BIM testen in de planfase van het project Meteren-Boxtel
In het project Meteren-Boxtel testen Arcadis en ProRail werkwijze BIM. De data van het project is door ProRail gestructureerd aangeleverd en Arcadis levert de informatie producten via de digitale projectruimte op. Een centrale uitwisseling van ontwerp- en omgevingsdata in de planfase.

BOUWEN


De voordelen van BIM bij infraproject Zuidasdok
Bij het infraproject Zuidasdok delen Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeente Amsterdam en alle andere ketenpartners de grote hoeveelheid informatie over het bouwwerk via één gemeenschappelijk BIM (Bouwwerk Informatie Model).Zij gebruiken BIM-standaarden en de Objecttypen-bibliotheek (OTL). Dat zorgt ervoor dat ze dezelfde taal spreken en gestructureerd data uitwisselen en maakt samenwerken mogelijk.

Ontdek de waarde van betrouwbare SpoorData voor de lange termijn instandhoudingsplanning
Betrouwbare configuratiedata vormen input voor verschillende processen binnen ProRail, zoals storingsregistratie, financiële verantwoording en plannen van onderhoud. Het voorbeeld dat hier is uitgewerkt is het maken van lange termijn instandhoudingsplanningen. Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe betrouwbare data van een object doorwerken in de langetermijnberekeningen.

BEHEREN
 

Sneller storingen oplossen met Storingsregistratie PLUS
Integratie van rollen en data in de keten van het storingsproces, daar staan wij voor met Storingsregistratie PLUS. Als iedereen over dezelfde informatie beschikt en ieders rol duidelijk is, leidt dat tot betere en snelle communicatie bij storingen. En dat draagt bij aan een snelle oplossing van de storing. ProRail en de aannemers en andere hulpdiensten werken hierdoor samen snel, transparant en vanuit één informatiebron aan de gemelde storingen.

Branchebreed Monitoren van de conditie van het Spoor
Hoe neem je de juiste beslissingen om storingen te voorkomen en de kwaliteit van de infra te behouden of verbeteren? Door inzicht in trends, analyses en afwijkingen te verkrijgen via Webapplicatie Branchebreed Monitoren (BBMS). Dit is een gebruiksvriendelijk dashboard met meetgegevens van de conditie van het spoor over de kwaliteit en het gebruik van de spoorse infra.

Docs2go maakt onderhoud tunnels Betuweroute makkelijker
Bij onderhoud van de tunnels op de Betuweroute wordt alle bijbehorende documentatie opgeslagen in ProDocs en toegankelijk gemaakt met Docs2Go. Deze manier van werken wordt nu verder uitgerold bij Treinbeveiliging. De Inspecteur en monteur kunnen nu met een iPad naar buiten en hebben altijd de actuele informatie beschikbaar.

Bekijk een virtueel 3D wapeningsmodel
Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) zijn niet meer weg te denken uit het engineeringproces. In de definitieve ontwerpfase ontstaat het werkelijke model, met de ambitie om projectspecifieke data toe te voegen. Dit om in de uitvoerende fase een stap te zetten naar een volledig 3D wapeningsmodel. Ingenieurs- adviesbureau Wagemaker maakt de omgeving, de constructie en het wapeningsmodel met behulp van een virtuele reality-bril tastbaar.

Sigma, dé bron voor spoorgeometrie!
SIGMA bevat meetgegevens van de exacte positie (in XYZ) van het spoor, tot op de centimeter nauwkeurig. Sigma heeft ook informatie over rechtstanden, bogen, verkanting en hellingen in het PVS-alignement beschikbaar. Geautoriseerde ketenpartners van ProRail kunnen zelf gegevens uitlezen en aanvullen ten behoeve van onderhoud en nieuwbouw.

Inspecteur van de toekomst
De ProRail Inspectietool zorgt ervoor dat we digitaal de objecten van de infrastructuur inspecteren. Een groot voordeel voor inspecteurs is dat ze alle informatie over het object bij de hand hebben en dat de vastlegging van de inspectie-informatie door alle inspecteurs op dezelfde manier gebeurt. Wijzigingen in de fysieke- en onderhoudsinformatie worden automatisch in de bron vastgelegd. Zo blijft de bron actueel. 

RFID koppelt de informatie aan de ingebouwde assets 
Voor het onderhouden van de railinfrastructuur en de uitvoering van onderhoudscontracten is inzicht in de ingebouwde assets op locatie onmisbaar. RIFD is een technologie om van een afstand actuele informatie over producten en systemen te verkrijgen. Inspecteur en monteur kunnen zich met een Bluetooth verbinding toegang verschaffen tot deze informatie, via een barcode op de asset, en deze gegevens aanvullen. De RFID maakt spooronderhoud beter planbaar en draagt bij aan een veilig spoorwegnet. 

Hoe verzamel je meetdata van hoge kwaliteit zonder de treinenloop te verstoren?
Het Nederlandse spoor is druk bezet. Om efficiënt het onderhoud uit te kunnen voeren is kwalitatief goede informatie over de assets nodig. Eurailscout laat op het videostation zien welke data zij over wissels verzamelen. Daarnaast tonen we ook het nieuwe bovenleidingsmeetsysteem waarmee het mogelijk wordt om contactkrachtmetingen uit te voeren.

Samen afspraken maken over welke informatie wordt vastgelegd en uitgewisseld
In de Informatie LeveringsSpecificaties (ILS) spreken onderhoudsaannemers en ProRail samen af welke informatie van een object ze vastleggen en uitwisselen. Uitgangspunt is dat relevante informatie wordt vastgelegd die er écht toe doet! Informatie waarmee we onze risico’s managen. In het geval van een relais kunnen we nu met 70% minder informatie onze taken vervullen! 

Preventief onderhoud door dagelijks meten spoorconditie
Het dagelijks meten van de conditie van de infrastructuur via reizigerstreinen, maakt het mogelijk om degradatie te herkennen en preventief onderhoud uit te voeren. Met permanente meetsystemen kunnen zaken zoals de spoorligging, kwaliteit van ES-lassen of wisselverwarming continu, tijdens de reguliere treindienst, worden bewaakt. Middels web-based dashboards kunnen ProRail medewerkers en onderhoudsaannemers kritische punten herkennen en vroegtijdig onderhoud inplannen voordat falen kan optreden. Daarmee draagt dagelijks meten bij aan een betrouwbaar spoor met minder incidenten en minder verstoring van de treindienst.