Projecten

Langs bijna alle spoorlijnen van Nederland staan kilometer- en hectometerbordjes. Deze geven ongeveer de locatie aan op het zogeheten Kilometerlint, bijvoorbeeld kilometer 23.1 op het lint Amsterdam – Zevenaar grens.

Zo is de geografische locatie van elk object op en langs het spoor

Data op orde

Data op orde

In de Griekse mythologie zijn Naiaden waternimfen die de bron bewaken. De ‘bron’ bij ProRail herbergt geen water, maar data.

Om precies te zijn gaat het hier om geografische en functionele gegevens van spoorobjecten, zoals een stootjuk of wissel. Dergelijke informatie over de

Data op orde

Data op orde

De inspecteur is voor ProRail de ogen en oren op het spoor. Waar veel onderhouds- en bouwwerkzaamheden zijn uitbesteed, gaan de inspecteurs van ProRail nog dagelijks op pad om de kwaliteit van het spoor te controleren, defecten en knelpunten op te sporen.

Data op orde

Data op orde

Van hoofdsein tot baanvaksnelheidsbord, op elk spoortraject of emplacement staan tal van objecten die het treinverkeer in goede banen leiden. Hoe beter de machinist de situatie op zijn baanvakken kent, hoe veiliger het is. Hij heeft daarvoor een aantal hulpmiddelen ter beschikking.

Data op orde

Data op orde

Pagina's

Pijlers

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur. Dit realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’ van SpoorData. Iedere ontwikkelpijler bestaat uit projecten die elk een concreet product opleveren. De vier ontwikkelpijlers zijn:

Informatie toegankelijk

Informatie toegankelijk

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM spoorbranche

Informatie standaarden

informatie standaarden

Data op orde

Data op orde