Projecten

ProRail streeft naar een betrouwbaar, veilig en comfortabel spoor dat klaar is voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de 7.000 kilometer spoor die ons land rijk is in goede conditie wordt gehouden, is intensief onderhoud nodig. Om storingen te voorkomen, plant ProRail grootschalig onderhoud aan de spoorweginfrastructuur in. De wijze waarop dat gebeurt is preventief en risico gestuurd. Bij dergelijke grote klussen – waaronder spoorvernieuwing - komt veel bij kijken.

Data op orde

Data op orde

Vier onderhoudsaannemers zorgen in opdracht van ProRail voor het dagelijks onderhoud van het spoor: Strukton, AssetRail, BAMRail en VolkerRail. Het project ‘Uitwisseling Onderhoudsdata met onderhoudsaannemers’ streeft naar een uniforme aanlevering en opslag van gegevens over de uitgevoerde

Data op orde

Data op orde

ProRail wil vanaf 2018 de BIM-werkwijze toepassen in al haar infraprojecten. Bouw Informatie Management staat voor een methodiek waarin alle relevante informatie tijdens de gehele levenscyclus van een bouw digitaal wordt gedeeld tussen alle partijen in de keten. Het beoogde resultaat is een beter ontwerp en minder bouwfouten.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM spoorbranche

Het Informatieportaal is het ‘Sesam open u’ van Spoordata. Alle beschikbare spoorgegevens zijn via dit platform op www.spoordata.nl voor de hele spoorsector toegankelijk. Dankzij koppeling van gegevens uit allerlei bronnen kunnen gebruikers kunnen hier straks vanuit één object alle geïntegreerde

Informatie toegankelijk

Informatie toegankelijk

Samen met haar partners beheert en verzamelt ProRail een grote hoeveelheid gegevens over de spoorinfastructuur. Van geografische data over spoorobjecten tot informatie over het onderhoud.

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien

Informatie standaarden

informatie standaarden

Pagina's

Pijlers

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur. Dit realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’ van SpoorData. Iedere ontwikkelpijler bestaat uit projecten die elk een concreet product opleveren. De vier ontwikkelpijlers zijn:

Informatie toegankelijk

Informatie toegankelijk

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM spoorbranche

Informatie standaarden

informatie standaarden

Data op orde

Data op orde