RINF maakt grensoverschrijdend treinreizen in Europa makkelijker

Project

Het Europese Register van Infra­structuur (RINF) maakt grensoverschrijdend treinreizen binnen Europa eenvoudiger. Hoe? Door via een centrale web-applicatie de gebruikswaarden van de spoorweginfrastructuur van 28 Europese lidstaten beschikbaar te stellen.

Verbeteractie

Bij Europese wet- en regelgeving is bepaald dat 28 Europese landen een Register van Infrastructuur dienen te voeren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail opdracht gegeven dit register voor de Nederlandse spoorweginfrastructuur aan te leggen en te beheren. Vanuit dit register levert ProRail straks vier keer per jaar de actuele RINF-gegevens aan de Europese Railway Agency (ERA). De ERA stelt deze gegevens vervolgens, samen met de RINF-gegevens van de andere landen, via een centrale web-applicatie beschikbaar aan organisaties die op enige wijze te maken hebben met het gebruik of beheer van de Europese spoorweginfrastructuur.

Voorbeelden van RINF-gegevens zijn:

 • Toegestane snelheid
 • Type stroomgeleiding en voltage
 • Soort vervoer dat is toegestaan (goederen, reizigers, beide?)
 • Toegestane belastbaarheid van een spoor
 • Baan-alignment gegevens
 • Lengte en hoogte van perrons
 • Lengte en doorsnede (dwarsprofiel) van een tunnel
 • Type treinbeveiligingssysteem 
 • Brandcategorie toegestaan treinmaterieel.

  Onderstaande figuur geeft weer op welke topologie de RINF-gegevens (parameters) worden geregistreerd.​
  Figuur Topologie RINF

Wie doet het?

In het project RINF werken ProRail, RIGD-LOXIA en CGI samen aan de realisatie en in beheer name van de RINF-applicatie. Het initieel vullen van het RINF met gegevens voor de Nederlandse spoorweginfra gebeurt in samenwerking tussen ProRail en RIGD-LOXIA. Ook zorgt het project voor de implementatie van beheerprocessen voor de RINF-gegevens, zodat de gegevens aan het vereiste kwaliteitsniveau zullen blijven voldoen. 

Wie heeft er baat bij?

Vervoerders kunnen het RINF gebruiken bij het plannen van hun routes en de inzet van materieel. De spoorindustrie kan het RINF gebruiken om specificaties van de infra op te vragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw materieel. Het RINF voorziet straks diverse afdelingen van ProRail  van nuttige informatie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder geeft het RINF iedereen die daarin geïnteresseerd is, inzicht in de Technische Specificaties Interoperabiliteit (TSI) van de Europese spoorweginfra.

Tijdpad

De planning is om in mei 2016 met de applicatie RINF in productie te gaan. We beginnen dan direct met het initieel invoeren van de RINF-gegevens voor de goederencorridors en de infra die na juni 2008 in dienst is gesteld. Volgens planning zijn die gegevens dan in de zomer van 2016 in het RINF beschikbaar. Uiterlijk in maart 2017 zijn ook de gegevens voor de overige infra in de applicatie ingevoerd.

Data op orde

 Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Data op orde.