Integraal beheer voor volledige, tijdig, juiste info infra met SAP-PLM Plateau 2

Project

Het spoor in Nederland bestaat uit miljoenen onderdelen: seinen, wissels, overwegen, stootjukken, rails. De verbeterslag die we binnen het programma SpoorData maken, richt zich op data over deze ‘objecten’.

Wat voor wissel is dit, welke onderdelen bevat het, welk type componenten zoals de wisseltong en de wisselsteller? Dit soort informatie noemen we infrastamdata: gegevens over de objecten in een gebied.

De spoorbranche heeft dit soort volledige, tijdige en juiste informatie nodig voor bijvoorbeeld storingsregistratie, financiële verantwoording en het plannen en aanbesteden van onderhoud op lange termijn. Deze fysieke gegevens  - ook configuratiedata genoemd - worden bij ProRail opgeslagen in datasysteem SAP. Twee jaar geleden heeft ProRail een portal (PLM) ontwikkeld, waarmee data eenvoudiger kan worden aangeleverd. Dit project heette SAP Plateau 1. De hier beschreven verbeterslag, behorende bij programma SpoorData, is SAP-PLM Plateau 2.

Verbeteractie

Dit tweede project richt zich erop naast infrastamdata ook de technische tekeningen, in de spoorbranche bekend als Locatie Specifieke Documentatie (LTD), in SAP op te slaan. De technische tekeningen (LTD) werden vroeger in een apart systeem, Artiwin, opgeslagen. Sinds 17 augustus 2015 is deze informatie ook in SAP-PLM te vinden. Alle betrokken medewerkers, in- en extern, kunnen nu in één systeem en in één proces gegevens en tekeningen inzien, per object. Alle partijen gebruiken dezelfde bron. De status van documentatie is duidelijk voor iedereen.

ProRail heeft met dit project ook de transitie gemaakt van achteraf (na levering) controleren of de infrastamdata volledig zijn geleverd, naar het vooraf specificeren en vastleggen van de scope van informatieleveringen in termen van objecten en bijbehorende documentatie. Het uiteindelijke doel van deze exercitie is om informatie over de configuraties eenduidig vast te leggen en door middel van een goed wijzigingsproces consistent en up-to-date te houden.

Wie doet het?

Ketenpartners als de projectaannemers en ingenieursbureaus leveren nieuwe en gewijzigde documentatie op bij de indienststelling van het project. Gegevensbeheerders van ProRail Asset Management verwerken deze documentatie, zodat die beschikbaar is voor de vier onderhoudsaannemers Strukton, VolkerRail, AssetRail en BAMRail.

Wie heeft er baat bij?

Een groot aantal mensen werkzaam in de spoorbranche die de configuratiedata van ProRail gebruiken. Van rail system engineers, ingenieurs tot stationsmanagers en storingsmonteurs: ze kunnen in één bron de informatie van de spoorobjecten vinden. Het systeem kent ongeveer 1000 gebruikers.

Tijdpad

De migratie van documentatie naar het nieuwe systeem vond in de zomer van 2015 plaats. Na training en informatiesessies, zijn alle ongeveer 1000 gebruikers nu aan het werk met SAP-PLM. In 2016 inventariseert en realiseert ProRail de aanvullende wensen.

Data op orde

 Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Data op orde.