Actuele schakelschema’s bovenleiding (BLSS) op digitaal presenteerblaadje

Project

Het Nederlandse spoor beschikt over 4.500 kilometer bovenleiding. Deze draden voorzien de treinen via de stroomafnemers van elektriciteit. De schakelingen van dit belangrijke stuk techniek zijn schematisch weergegeven in tekeningen.

Voorheen waren er papieren versies van deze Bovenleidingschakelschema’s (BLSS)  bij de regionale installatieverantwoordelijken van ProRail in beheer. Bij wijzigingen en/of op aanvraag werden ze per post verstuurd, als bijvoorbeeld een aannemer een overzicht van de actuele elektronische inrichting nodig had voor een infrawijziging.

Verbeteractie

Sinds het najaar van 2015 kunnen de vakmensen in de spoorbranche de actuele schakelschema’s van de bovenleiding (BLSS) gemakkelijk en tijdig digitaal inzien via railDocs inzien, de voorloper van het informatieportaal dat straks via deze website te raadplegen is. Dat betekent dat de spoorpartners snel en veilig een infrawijziging kunnen realiseren of een storing herstellen. Plannen gaat sneller en beter, fouten worden voorkomen omdat altijd de nieuwste versie van het schakelschema voorhanden is. Saillant detail: vanwege het goede resultaat met BLSS hebben de betrokken ProRail medewerkers ook de grondschema’s van de TBB, de voeding voor de treinbeveiliging en – beheersingsinstallaties, op deze manier beschikbaar gesteld.

Wie doet het?

In een verbetertraject volgens de Lean methodiek, koos ProRails Asset Management Energievoorziening samen met haar interne klanten en installatieverantwoordelijken (IV) in de regio bij ProRail gekozen voor deze oplossing en nieuwe werkwijze. De IV van ProRail en RIGD-LOXIA, een samenwerkingsverband van ProRail, Arcadis, Movares en LOXIA, organiseerden onder meer de conversie van tekening naar digitale data en opslag van BLSS. De IV zorgen ervoor dat de schema’s actueel, volledig en correct zijn.

Wie heeft er baat bij?

Infrabeschikbaarheidsplanners, bedieningsdeskundigen Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI), medewerkers Verkeersleiding, aannemers, ingenieursbureaus en anderen in de spoorbranche. Nu up-to-date schakelschema’s van de bovenleiding online beschikbaar zijn, kan een verkeersleider of beschikbaarheidsplanner met een druk op de knop het elektrotechnische plaatje afzetten tegen de situatie van de wissels. Hierdoor kan hij of zij beter beslissen welk gebied afgeschakeld moet worden in geval van werkzaamheden.

Tijdpad

De schakelschema’s zijn sinds het najaar van 2015 online via railDocs.nl beschikbaar voor alle betrokken partners van ProRail.  

Informatie toegankelijk

Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Informatie toegankelijk.