Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Informatie toegankelijk’ omvat projecten die ervoor zorgen dat iedereen die werkzaam is in de spoorsector toegang heeft tot de voor hem gebruiksklare en gecombineerde...

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘BIM’ implementeert een geïntegreerde manier van werken. Bouwwerk Informatie Management zorgt ervoor dat tijdens het bouwen en beheren alle relevante informatie over de...
Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Informatie standaarden’ bouwt aan het fundament van SpoorData. Standaarden maken een goede en geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen processen en ketenpartners...
Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Data op orde’ omvat projecten die op allerlei manieren de bestaande configuratie- en sturingsdata eenmalig op orde brengen. Daarnaast is deze pijler gericht op de realisatie...