Informatie toegankelijk

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Informatie toegankelijk’ omvat projecten die ervoor zorgen dat iedereen die werkzaam is in de spoorsector toegang heeft tot de voor hem gebruiksklare en gecombineerde configuratie- en sturingsdata over de infrastructuur. Deze informatie is straks 24 uur per dag, 7 dagen per week, vanaf elke locatie – ook mobiel - toegankelijk via deze site www.spoordata.nl.

Informatie toegankelijk

Projecten

Het Informatieportaal is het ‘Sesam open u’ van Spoordata. Alle beschikbare spoorgegevens zijn via dit platform op www.spoordata.nl voor de hele spoorsector toegankelijk. Dankzij koppeling van gegevens uit allerlei bronnen kunnen gebruikers kunnen hier straks vanuit één object alle geïntegreerde

Informatie toegankelijk

Informatie toegankelijk