Informatie standaarden

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Informatie standaarden’ bouwt aan het fundament van SpoorData. Standaarden maken een goede en geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen processen en ketenpartners mogelijk. De projecten in deze pijler hebben tot doel om binnen de spoorbranche een uniform datamodel te gaan gebruiken dat we het Informatie Model Spoor (IMSpoor) noemen. Eén taal spreken maakt informatie-uitwisselen en samenwerken in de spoorbranche beter en makkelijker.
informatie standaarden

Projecten

Samen met haar partners beheert en verzamelt ProRail een grote hoeveelheid gegevens over de spoorinfastructuur. Van geografische data over spoorobjecten tot informatie over het onderhoud.

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien

Informatie standaarden

informatie standaarden