Data op orde

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Data op orde’ omvat projecten die op allerlei manieren de bestaande configuratie- en sturingsdata eenmalig op orde brengen. Daarnaast is deze pijler gericht op de realisatie van een regie- en beheerorganisatie, procesintegratie en ICT-toepassingen om de data na de grote schoonmaak structureel in optima forma te houden.
Data op orde

Projecten

Langs bijna alle spoorlijnen van Nederland staan kilometer- en hectometerbordjes. Deze geven ongeveer de locatie aan op het zogeheten Kilometerlint, bijvoorbeeld kilometer 23.1 op het lint Amsterdam – Zevenaar grens.

Zo is de geografische locatie van elk object op en langs het spoor

Data op orde

Data op orde

In de Griekse mythologie zijn Naiaden waternimfen die de bron bewaken. De ‘bron’ bij ProRail herbergt geen water, maar data.

Om precies te zijn gaat het hier om geografische en functionele gegevens van spoorobjecten, zoals een stootjuk of wissel. Dergelijke informatie over de

Data op orde

Data op orde

De inspecteur is voor ProRail de ogen en oren op het spoor. Waar veel onderhouds- en bouwwerkzaamheden zijn uitbesteed, gaan de inspecteurs van ProRail nog dagelijks op pad om de kwaliteit van het spoor te controleren, defecten en knelpunten op te sporen.

Data op orde

Data op orde

Van hoofdsein tot baanvaksnelheidsbord, op elk spoortraject of emplacement staan tal van objecten die het treinverkeer in goede banen leiden. Hoe beter de machinist de situatie op zijn baanvakken kent, hoe veiliger het is. Hij heeft daarvoor een aantal hulpmiddelen ter beschikking.

Data op orde

Data op orde

Goed onderhoud plegen aan het druk bereden spoorwegnet van Nederland is cruciaal voor goede prestaties van de railinfrastructuur. Voor een onderhoudsaannemer aan de slag kan, moet hij precies weten met welke objecten in en rond de railinfrastructuur hij te maken krijgt.

Data op orde

Data op orde

Pagina's