Data op orde

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Data op orde’ omvat projecten die op allerlei manieren de bestaande configuratie- en sturingsdata eenmalig op orde brengen. Daarnaast is deze pijler gericht op de realisatie van een regie- en beheerorganisatie, procesintegratie en ICT-toepassingen om de data na de grote schoonmaak structureel in optima forma te houden.
Data op orde

Projecten

ProRail streeft naar een betrouwbaar, veilig en comfortabel spoor dat klaar is voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de 7.000 kilometer spoor die ons land rijk is in goede conditie wordt gehouden, is intensief onderhoud nodig. Om storingen te voorkomen, plant ProRail grootschalig onderhoud aan de spoorweginfrastructuur in. De wijze waarop dat gebeurt is preventief en risico gestuurd. Bij dergelijke grote klussen – waaronder spoorvernieuwing - komt veel bij kijken.

Data op orde

Data op orde

Vier onderhoudsaannemers zorgen in opdracht van ProRail voor het dagelijks onderhoud van het spoor: Strukton, AssetRail, BAMRail en VolkerRail. Het project ‘Uitwisseling Onderhoudsdata met onderhoudsaannemers’ streeft naar een uniforme aanlevering en opslag van gegevens over de uitgevoerde

Data op orde

Data op orde

De kwaliteit van de gegevens over onze railinfrastructuur structureel verbeteren. Dat is een van de doelen van het programma SpoorData en hoofddoel van dit project ‘Validaties in SAP’.

De spoorbranche heeft volledige, tijdige en juiste informatie nodig voor bijvoorbeeld

Data op orde

Data op orde

Pagina's