Bouwwerk Informatie Management (BIM)

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘BIM’ implementeert een geïntegreerde manier van werken. Bouwwerk Informatie Management zorgt ervoor dat tijdens het bouwen en beheren alle relevante informatie over de levenscyclus van een bouwwerk in eerste instantie via één gemeenschappelijk digitaal model wordt gedeeld met spoor- en onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus en ProRail. Zowel de asset- als de logistieke keten heeft hier voordeel bij.
BIM spoorbranche

Projecten

ProRail wil vanaf 2018 de BIM-werkwijze toepassen in al haar infraprojecten. Bouw Informatie Management staat voor een methodiek waarin alle relevante informatie tijdens de gehele levenscyclus van een bouw digitaal wordt gedeeld tussen alle partijen in de keten. Het beoogde resultaat is een beter ontwerp en minder bouwfouten.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM spoorbranche

ProRail wil vanaf 2018 de BIM-werkwijze toepassen in haar infraprojecten. BIM staat voor Bouw Informatie Model. Deze methodiek zorgt ervoor dat alle relevante informatie tijdens de gehele levenscyclus van het bouwwerk tussen alle partijen in de keten digitaal wordt gedeeld.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM spoorbranche