Nieuws

Eind vorig jaar waren de eerste gevalideerde spoorobjecten beschikbaar, op 12 januari 2017 zijn de validatieregels voor nog eens zes objecten ingevoerd. Dit geldt nu ook voor de ES-las, Spoor, Wisselverwarming, Spoorafschermings objecten, Thales-assentellers en Prikspanningsspoordoorloop. Dit automatisch structureren en controleren van informatie noemen we valideren. De informatie leggen we zo in één keer goed en uniform vast. Dankzij de betrouwbare gegevens van bijvoorbeeld de ES-las, kan de inspecteur, maar ook de storingsmonteur en de tracémanager, de prestatie van de ES-las beter sturen. En is de systeemmanager in staat om het instandhoudingsconcept te verbeteren

Het infraproject Zuidasdok verbetert de bereikbaarheid van de Zuidas in Amsterdam en de noordelijke Randstad. Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en ProRail zijn de opdrachtgevers van dit enorme infraproject. Ze kozen ervoor te werken volgens het BIM (Bouwwerk Informatie Management). Bijzondere mijlpaal is dat de 3 partners de grote hoeveelheid informatie over het bouwwerk via één gemeenschappelijk model delen. De visie erachter is dat door één taal te spreken het bouwen van de infra bij Zuidasdok beter gaat!

Dankzij het automatisch structureren en controleren van informatie, ook wel validatie genoemd, leggen we de informatie van spoorobjecten in één keer goed en uniform vast. Dit zorgt ervoor dat de monteur en andere specialisten in de spoorbranche over betrouwbare informatie beschikken. Dat maakt het beheer van de infrastructuur een stuk makkelijker!

Het Register van Infrastructuur (RINF) is sinds kort beschikbaar voor alle vervoerders en inframanagers. De applicatie maakt het achterhalen van gegevens over de gebruiksmogelijkheden van (internationale) treinpaden gemakkelijker. De webapplicatie RINF is voor de gehele spoorbranche te gebruiken

Op allerlei plekken is de spoorbranche actief om gegevens over de spoorinfrastructuur op orde te krijgen. Een voorbeeld van dat werk in uitvoering is de ontwikkeling van InformatieModel Spoor (IMSpoor), de universele taal die de ruggengraat vormt van SpoorData. IM Spoor moet zorgen dat de branche straks in één taal spreekt over alle spoorobjecten buiten. Terwijl de definities in ontwikkeling zijn, beproeft de branche IMSpoor al in de praktijk, bijvoorbeeld bij ERTMS en het infraproject Meteren – Boxtel

Een kunstwerk bouwen of het spoor repareren op één van de meest gebruikte trajecten in Nederland? Dat moet snel, foutloos en zo duurzaam mogelijk. De spoorsector maakt daarom steeds meer gebruik van Bouwwerk Informatie Management, een manier van geïntegreerd samenwerken waarbij fouten in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Omdat experimenteren op het drukke spoor niet altijd kan, nam ProRail het initiatief tot een virtueel BIM Lab waar spoorpartners ‘op het droge’ kunnen oefenen met de BIM processen en gereedschappen.

Pagina's