Nieuws

Het ontwerpen, bouwen en beheren van infrastructuur is een kunst, die wij steeds beter verstaan. Er zijn veel voordelen te behalen wanneer we dat volgens de BIM werkwijze gaan doen. Als ProRail zoeken we met realisme naar innovatieve oplossingen en gaan geen discussie uit de weg.

Vrijdag 6 oktober organiseerde het BIM loket voor de tweede keer een BIM Kennisdag voor bouwend Nederland. ProRail was organiserend partner dit jaar.

Vanuit de Taskforce Bouw (Bernard Wientjens), maar ook vanuit ProRail (John Voppen) was de boodschap heel duidelijk. Start als branche met de daadwerkelijke implementatie van BIM en stop daarbij met het doen van “Proof of Concepts”.

Met behulp van Augmented Reality (AR) kunnen we de ‘echte wereld’ om ons heen verrijken met digitale elementen. Denk aan de Pokémonrage van vorige zomer. Met dezelfde techniek kunnen we ook informatie over objecten van het spoor aan de werkelijke situatie toevoegen. Zo kunnen we met behulp van een Augmented Realitybril sinds kort de werkelijke bovenleidinggroepen, werkzones, sporen, seinen en andere assets tonen met ‘daarop’ digitale informatie geprojecteerd. Met behulp van AR kan er buiten met dezelfde informatie gewerkt worden als binnen. Deze geïntegreerde, digitale informatie is vanwege deze samenhang heel waardevol voor onder andere systeemspecialisten, inspecteurs en vakdeskundigen.

Maintenance Engineer Rob Uyt de Boogaardt uit de regio Noord Oost is even in gesprek met een onderhoudsaannemers als ik hem bel. Rob weet als geen ander hoe belangrijk betrouwbare informatie is voor het voorkomen van een storing van het treinverkeer. Hij bemoeit zich niet met de dagelijkse operatie daar is het tracéteam voor verantwoordelijk. Maar samen met collega’s verdiept hij zich in frequentie en type onderhoud. Op basis daarvan maakt hij een analyse van de faalfactoren. Doel is de beschikbaarheid van het spoor steeds verbeteren. Betrouwbare informatie over de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten door de aannemer is noodzakelijk om zijn werk goed te kunnen doen. Rob is blij dat de eerste stap gezet is om deze onderhoudsinformatie eenduidig beschikbaar te maken.

Geloof het of niet, maar informatie van onze assets kan buiten op het spoor tot leven komen. Dat ontdekten 25 spoorcollega’s toen ze een Augmented Reality (AR) bril opzetten. Johan Schaap, manager infrabeschikbaarheid, heeft het programma BIM opdracht gegeven voor de toepassing van AR. Dit om antwoord te krijgen op vragen als: ’Kunnen we de data zien als we buiten bij het spoor lopen? En hoe kan dit ons helpen in ons werk en om de beschikbaarheid verhogen?’ De eerste stap is gezet en de reacties van potentiele gebruikers zijn meer dan positief. De mogelijkheden voor toepassing van AR in de spoorse wereld zijn er. Meer dan we ons nu kunnen voorstellen.

ProRail en marktpartners gingen tijdens de Asset Informatie Carrousel op 11 mei in gesprek over ervaringen, kennis en dilemma’s rond het werken met assetinformatie op het spoor. De deelnemers deelden hun belangrijkste inzichten op het online Slack-netwerk, een communicatietool.

De analyse van de opbrengsten van de Carrousel geeft een mooie inkijk in de kernthema’s die spelen op het gebied van werken met assetinformatie. Die thema’s vormen straks weer de rode draad in het lerend netwerk.

Interesse? Lees eerst wat meer over het lerend netwerk of meld je direct aan.

De spoorse infrasector deelt de ambitie om werken met informatie naar een volgende fase te brengen. Werken met BIM en assetinformatie moet ‘business as usual’ zijn in 2020. ProRail wil graag een verbindende rol bij het leren in de keten om zo samen die ambitie waar te maken.

Tijdens de Asset Informatie Carrousel op 11 mei 2017 deelden ProRail en marktpartners (aannemers en ingenieursbureaus) hun kennis en ervaringen met elkaar.

We maakten zo de start voor een lerend netwerk SpoorData.

Pagina's