Nieuws

Tijdens de derde Asset Informatie Carrousel op woensdag 23 mei 2018 introduceerden we de systeemgerichte verbeteraanpak voor het vervolgprogramma van het Lerend Netwerk SpoorData.

Vier verbeterteams maakten een start om oplossingen te vinden voor concrete belemmeringen voor het delen van data in de spoorsector.

Thymo van den Brug en Raymond Soeters, initiatiefnemers en beiden manager bij ProRail Asset Management Informatie, begonnen met een verhaal over de nieuwe structuur die hun afdeling heeft gekregen

ProRail heeft een Proof-of-Concept uitgevoerd om op een snelle wijze een buiten dienst te stellen gebied te bepalen.

Dit gebeurt op basis van een ontwikkeld algoritme dat gebruik maakt van volgens het Integraal Informatie Model geïntegreerde data.

Deze geïntegreerde data bevat o.a. bovenleidinggroepen, werkzones, baan topologie, etc.

Op basis van een geselecteerd werkgebied, wordt op geautomatiseerde wijze een optimaal buitendienst te stellen gebied bepaald.

Als resultaat worden de uit te schakelen bovenleiding groepen en werkzones, de onttrokken spoortakken en de in te stellen wisselstanden weergegeven.

Met een nieuwe werkwijze heeft ProRail het laatste half jaar samen met aannemers grote hinder weten te voorkomen op de drukste spoortrajecten in Nederland.

Zonder dat de reiziger dat door had, zijn zo storingen voorkomen bij onder meer knooppunt Gouda en op de drukke trajecten Amsterdam-Eindhoven en Amsterdam-Rotterdam.

Er rijden inmiddels op veel plekken in Nederland zo veel treinen dat er geen ruimte meer is op het net om - als er defecten aan het spoor zijn - deze treinen tot aan de reparatie langzamer te laten rijden zonder dat reizigers daar veel last van hebben

Tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari 2018 lieten ProRail, aannemers en ingenieursbureau zien wat het lerend netwerk SpoorData heeft opgeleverd aan nieuwe inzichten en verbeteracties vanuit twee kleine groepen:

1.Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

2.Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

Op maandag 4 december 2017 was de tweede netwerksessie van het lerend netwerk SpoorData.

Twee groepen werkten verder aan de twee vraagstukken die in juli zijn gekozen en bereidden de tweede Asset Informatie Carrousel in januari 2018 voor waar de resultaten met het hele netwerk gedeeld worden.

Groep 1 ging aan de slag met de vraag: Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

Groep 2 werkte aan de vraag: Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

Prorail monitort 24/7 het spoor om de veiligheid te garanderen, met diverse geavanceerde meettreinen en meetsystemen.

Maar hoe bepaal je of een trein veilig over een wissel kan rijden?

In de huidige processen van de onderhoudsaannemers gebeurt dit met een handmal of een trolley in het spoor.

Een enkele aannemer maakt gebruik van meettreinen. In 2015 is ProRail gestart met het meten van wissels door meettreinen met lasercamera’s.

De techniek is inmiddels productierijp. Doel is om een nauwkeurig, landsdekkend en uniform beeld te krijgen van de huidige en toekomstige kwaliteit van de wissels.

Pagina's