Tweede fase gestart configuratiedata landelijk op orde brengen

Fase 2 van “data op orde brengen” is gestart. In een nieuw project IRIS wordt de configuratiedata van 15 PGO-contractgebieden op orde gebracht. Het gaat om data van Spoor, Wissels, Wisselverwarming, Kruisingen, ES-lassen, Overwegen, Lichtseinen, Bordseinen, GRS treindetectie, EBS, Ontspoorinrichtingen en Spoorbegrenzers. Eerder werd de informatie van een groot aantal spoorobjecten al op orde gebracht door het reeds afgeronde project DOOB.

Samen het spoor beter maken. Dat is de ambitie van ProRail en haar spoorpartners. Met onder meer ingenieursbureaus en aannemers werkt ProRail 24 uur per dag om alle onderdelen van het spoor in goede conditie te houden. Dat kan sneller en beter als alle gegevens (wat is het, waar ligt het, wat kan het) over elk uniek spoorobject op orde zijn.

Check buiten én binnen

De ervaringen uit fase 1 van het project DOOB zijn gebruikt om de gewenste datakwaliteit nog scherper te definiëren. Om aan de kwaliteit te voldoen, wordt voornamelijk data verzameld door buiten data op te nemen. Dit wordt aangevuld met deskresearch van videoschouwbeelden, luchtfoto’s en andere databronnen.

De vaart erin met 3 partners

Op vrijdag 10 maart 2017 zijn de contracten met de drie opdrachtnemers, VolkerRail, Dutch Rail Control en Strukton Rail getekend. (Op de foto afgebeeld; van links naar rechts: Harry Swinkels (ProRail), Roelof Bult (Strukton Rail), Jos van Lokven (DRC), Paul de Hair (Volker Rail) en Rob Buitendijk (ProRail). Door het werkpakket te verdelen over drie opdrachtnemers, kunnen we in korte tijd de datakwaliteit van 125.000 objecten op orde brengen. Eind 2017 is alle data van deze objecten verwerkt en beschikbaar.

Informatie van 318.000 spoorobjecten op orde

Medio 2018 zullen landelijk nog eens 12 objectsoorten, zoals bovenleiding, afscherming en kunstwerken, op orde zijn gebracht.  Dat betekent dat we dan van in totaal 318.000 objecten betrouwbare en actuele informatie hebben. Dat is goed nieuws voor de hele spoorbranche, want zij hebben er baat bij als ze kunnen beschikken over complete, actuele, voorschriftconforme gegevens over de railinfrastructuur zoals die er buiten bijligt.

De kraan dicht

Het betrouwbaar maken van de ínformatie over de configuratie is onderdeel van het programma SpoorData. Het is zaak om deze gegevens ook op orde te houden. Binnen het programma SpoorData zijn diverse maatregelen geëffectueerd, die ervoor moeten zorgen dat de kraan dicht is. Op deze website kun je meer lezen over deze maatregelen.

Afwijking melden

Dat de data op orde is mooi, maar dat wil niet zeggen dat er geen fouten meer inzitten. Wij doen een oproep om onvolkomenheden te melden via het informatieportaal. Selecteer daarin het betreffende object en druk op de button ‘afwijking doorgeven’. Zie hier hoe je dat kunt doen. Elke melding neming we serieus en lossen we op. Samen maken we het spoor beter.