Werken met betrouwbare, toegankelijke assetinformatie zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. In het lerend netwerk SpoorData werken ProRail, aannemers en ingenieursbureau samen om die ambitie waar te maken. De initiatiefnemers van het lerend netwerk, Raymond Soeters en Thymo van den Brug van ProRail, delen op 12 september 2019 om 12.30 uur in een webinar de laatste ontwikkelingen rond digitalisering van de assetketen en de bijdrage van het lerend netwerk SpoorData daaraan. Deelname is gratis.

Digitalisering van de assetketen

De mobiliteitsvraag op het spoor groeit sterk. Om aan die vraag te kunnen voldoen, is digitalisering van de assetketen hard nodig. ProRail werkt vanuit een roadmap aan verschillende aspecten van die digitalisering, om uiteindelijk efficiënter te werken, hinder te reduceren en de CO2-uitstoot omlaag te brengen. In het webinar vertellen Raymond en Thymo over actuele en toekomstige ontwikkelingen, aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Raymond Soeters

Manager Projecten Asset Management Informatie

Thymo van den Brug

Manager Vernieuwing Asset Management Informatie

Lerend netwerk SpoorData

Een aantal ontwikkelingen in de roadmap zijn mede geïnitieerd of versneld door het lerend netwerk SpoorData. Sinds 2017 werken ca. 40 deelnemers van ProRail, aannemers en ingenieursbureaus daarin samen aan het wegnemen van de belemmeringen die het delen van spoordata in de weg staan. In dit webinar hoor je hoe het lerend netwerk SpoorData werkt en - als je daar interesse in hebt - hoe je erbij kunt aansluiten.

Meedoen

Het webinar kun je online volgen met een pc of laptop, of via een app op je tablet of smartphone.

Als je wilt meedoen, reserveer dan in je agenda:

Webinar over digitalisering assetketen ProRail

Donderdag 12 september 2019 van 12.30 tot 13.00 uur

Toegang via https://ennuonline.adobeconnect.com/spoordata (geen wachtwoord nodig)

Graag tot 12 september!