Informatie over de assets van ProRail, zoals technische tekeningen, locatie gegevens en onderhouds-& storingsgegevens, kunnen door gebruikers gevonden worden in bronsystemen zoals SAP, Sigma en Railcloud of via verschillende portalen zoals het Informatieportaal, Raildocs en RailMaps. In deze portalen wordt asset-informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.

Om bij de verdere ontwikkeling van deze portalen gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van de Opdrachtnemers van ProRail is in augustus 2018 een korte enquête verspreid bij Ingenieursbureaus en Aannemers.

Voor een overzicht van de resultaten, zie onderaan dit nieuwsbericht.

De 101 ingevulde enquêtes geven inzicht in de manier waarop Opdrachtnemers op dit moment asset-informatie zoeken en zullen worden gebruikt als input voor de verdere doorontwikkeling op dit gebied. Onze belangrijkste conclusie is …..

Let op: De enquête is uitgevoerd onder een niet representatieve steekproef en de resultaten geven een moment opname weer. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleent. Hergebruik van de resultaten van dit onderzoek kan enkel in afstemming met ProRail.

Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen met: Marjoleine Jonker, Adviseur ProRail AM-Informatie (Marjoleine.Jonker@prorail.nl)