AM-Informatie heeft op dit moment verschillende applicaties en portalen waarin assetinformatie wordt ontsloten, zoals het Informatieportaal, railDocs en RailMaps. Hierdoor is het voor de talrijke gebruikers soms moeilijk om de beste weg te vinden. Om dit te verbeteren heeft AM-Informatie een roadmap opgesteld. Hiermee willen we uiteindelijk komen tot één centrale ingang van waaruit je alle assetinformatie kunt raadplegen:

- Web-omgeving om alle assetinformatie te doorzoeken

- Apps met gerichte informatie voor specifieke doelgroepen

- Interface voor systeemkoppeling, waarmee andere applicaties zonder dubbele opslag dezelfde data kunnen ontsluiten

De digitalisering van de assetketen met projecten zoals Geïntegreerd Inwinnen en OTL zal ons helpen dit in de toekomst te realiseren. Op de korte termijn gaan we Informatieportaal, railDocs, RailMaps en Geo-informatieportaal dichter bij elkaar brengen. Dit doen we door nauwer samen te werken met de verschillende product owners. Ook gaan we de look & feel van de verschillende portalen op elkaar afstemmen en de portalen onderling doorlinken.

Om de portalen beter vindbaar te maken, hebben we www.spoordata.nl al omgevormd tot startpagina voor alle portalen van AM-informatie.