Kernthema’s voor lerend netwerk

ProRail en marktpartners gingen tijdens de Asset Informatie Carrousel op 11 mei in gesprek over ervaringen, kennis en dilemma’s rond het werken met assetinformatie op het spoor. De deelnemers deelden hun belangrijkste inzichten op het online Slack-netwerk, een communicatietool.

Interesse?

Lees eerst wat meer over het lerend netwerk. Je kunt je ook direct aanmelden.

Kernthema’s

De analyse van de opbrengsten van de Carrousel geeft een mooie inkijk in de kernthema’s die spelen op het gebied van werken met assetinformatie. Die thema’s vormen straks weer de rode draad in het lerend netwerk.

De opbrengsten van de carrousel

Deze zijn te vatten onder een aantal kernthema’s:

  • urgentiebesef van de waarde van betrouwbare assetinformatie versterken;
  • commitment versterken en juiste condities creëren;
  • zorgen voor eenduidigheid en rust;
  • delen van kennis en ervaringen stimuleren;
  • beter verbinden van ontwerp, bouw en onderhoud 

Grote betrokkenheid spoorpartners

Uit de opbrengsten spreekt de nadrukkelijke behoefte vanuit de ketenpartners om door ProRail betrokken te worden bij de ontwikkelingen op het gebied van assetinformatiemanagement.

De analyse is opgedeeld in twee documenten:

1. de analyse van de gedeelde inzichten op Slack
PDF-pictogramLerend netwerk SpoorData - Analyse gedeelde inzichten op Slack tijdens Asset Informatie Carrousel.pdf
2. de analyse van de gedeelde inzichten op flip-overs
 PDF-pictogramLerend netwerk SpoorData - Analyse gedeelde inzichten op flip-overs tijdens Asset Informatie Carrousel.pdf

Meedoen aan lerend netwerk

Aan de hand van de thema's die uit de analyse van de Asset Informatie Carrousel komen, peilen we in juli de interesse van de deelnemers aan de Asset Informatie Carrousel en andere deelnemers aan het lerend netwerk SpoorData. Dat doen we online via het Slack-netwerk. Aan de twee thema’s waar de meeste urgentie en energie zit, ontwikkelen we verder in groepjes. Ga naar het lerend netwerk SpoorData, en lees of je tot de juiste doelgroep behoort en hoe je je kunt aanmelden.