Ook in 2020 ontwikkelt het Informatieportaal spoordata door!

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van september 2019. Reden hiervan is dat per 1 december de vaste Productowner van het Informatieportaal is vertrokken bij ProRail en er nog geen vaste opvolger bekend is. Inmiddels wordt er wel weer invulling gegeven aan de PO-rol en wordt nog steeds gezocht naar een vaste invulling.

Wat er de laatste periode bijgekomen aan functionaliteit kun je lezen in deze Nieuwsbrief. Daarnaast is er natuurlijk onder de motorkap gewerkt aan het betrouwbaarder maken van het Informatieportaal en het oplossen van enkele meldingen.

Informatie benaderen via een externe API

Vanaf de start van het Informatieportaal is door externe gebruikers de wens geuit om middels een API dezelfde informatie te kunnen binnenhalen als via de gebruikersinterface. De API is gebouwd en wordt al door verschillende gebruikers getest. Daarnaast wordt er een POC opgestart met Strukton om met name het autorisatie deel te testen. Dit omdat we er voor willen zorgen dat, wanneer middels de API informatie wordt opgehaald, dit net zo goed geregeld is al via de gebruikers interface.

Tonen op kaart

De laatste sprint is er gewerkt aan het verbeteren van de functionaliteit van het tonen van objecten op de kaart. De ervaring was dat veel objecten en documenten niet werden getoond. Hieraan lagen verschillende oorzaken ten grondslag. Door deze aan te pakken is het percentage objecten en documenten dat wordt getoond op de kaart aanmerkelijk toegenomen met in veel gevallen een resultaat van 100%! Mocht je er desondanks tegenaan lopen dat je zaken mist, laat het dan even weten. Je kunt dit melden bij de Servicedesk 7100 of vanuit extern 088 231 7100.

Nieuwe documentfilters

Als gevolg van het aanbrengen van nieuwe kenmerken bij objecten (documenten) die gaan over de Tunnel Technische Installaties (TTI) zijn er in de laatste sprint ook filters aangebracht om hier op te kunnen filteren. Daarnaast kun je ook een CIC kenmerk in de zoekbalk invullen, bijvoorbeeld het nummer wanneer je buiten bij een component staat waar dit nummer op terug te vinden is. Als resultaat krijg je dan de bijbehorende tekening te zien, mits uiteraard gevonden in SAP.

Gebruikersonderzoek

In het Informatieportaal is de mogelijkheid ingebracht om middels een pop up aan de gebruiker te tonen dat er een gebruikersonderzoek beschikbaar is. Je kunt zelf kiezen of je hier aan mee wilt werken of niet. Natuurlijk hopen wij op zoveel mogelijk input zodat we het Informatieportaal nog beter aan kunnen passen aan jouw wensen.

Abonnementsfunctie

Het is nu ook mogelijk om alle wijzigingen die je in je abonnement binnenkrijgt te exporteren naar Excel. Het gebruik van deze functionaliteit spreekt voor zich wanneer je naar de pagina gaat van jouw abonnementen.

Ontdek nu zelf de toegevoegde functionaliteit

Alweer voldoende reden om het Informatieportaal Spoordata te gaan bezoeken en te ontdekken wat je er allemaal mee kan. En……… laat via de     knop gerust weten wat je ervan vindt! Want samen met jou werken we continu aan een steeds beter Informatieportaal ter ondersteuning van je werkzaamheden.

De eerstvolgende toegevoegde functionaliteiten

De verbeteringen die we de komende periode door gaan voeren zijn:

  • Het Informatieportaal geschikt maken om PUIC nummers op te kunnen vragen en het PUIC proces te kunnen ondersteunen ten behoeve van het proces geïntegreerd inwinnen.
  • Beschikbaar stellen van bewerkbare bestanden voor vooraf vastgestelde gebruikersrollen.
  • Publiceren van de BBK bladen. Hiermee wordt deze collectie makkelijker toegankelijk voor externe partijen en worden tevens de gekoppelde themalagen mee getoond en opvraagbaar.
  • Publiceren van nieuwe collecties zoals BVS, WVK en RVTO.
  • Versturen van een notificatiemail bij wijzigingen.

Zoals je ziet, ook in 2020 is het Informatieportaal Spoordata volop in beweging!