Belofte maakt schuld! Zoals toegezegd in de Nieuwsbrief van juni van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met ontwikkeling van de abonnementsfunctie en bulk download functie. Vanaf 1 december j.l. zijn deze functionaliteiten live gegaan!

Abonnementsfunctie

Je kunt nu voor iedere collectie van het Informatieportaal waarvoor je bent geautoriseerd een abonnement instellen.

Waarom een abonnementsfunctie?

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte willen blijven van wijzigingen in de informatie. Dit speelt vooral bij documenten, wanneer er een nieuwe versie is verschenen, maar ook bij objectdata. Bijvoorbeeld wanneer er wissels zijn weggehaald of gewijzigd.

Hoe werkt deze nieuwe functie?

Op dit moment werkt de abonnementsfunctie volledig echter, er zijn nog twee kleine beperkingen die we in de toekomst nog op gaan pakken. Je wordt alleen vanuit het Informatieportaal erop geattendeerd wanneer er wijzigingen zijn. Je ontvangt dus geen mail hierover. Bij wijziging van een kenmerk van een object ontvang je wel een melding dat er een wijziging op dat object heeft plaatsgevonden echter, we kunnen je niet aangeven om welk kenmerk het gaat. Dit omdat we deze informatie niet meekrijgen vanuit het Data Warehouse. Wanneer je een abonnement hebt ingesteld krijg je bij je profielnaam een melding wanneer er wijzigingen zijn opgetreden binnen de items waarvoor je het abonnement hebt ingesteld.

Op dit moment is, om performanceproblemen te voorkomen, een maximum aantal ingesteld op zowel het aantal aan te maken abonnementen (50) als het aantal items binnen een abonnement (5.000). In de toekomst willen we deze aantallen nog wel uitbreiden, uiteraard ook afhankelijk van de gebruikerservaringen. Je kunt vanuit een samengesteld zoekresultaat of vanuit een individueel zoekresultaat de bestanden toevoegen aan een Download lijst. Vanuit deze lijst kun je de bestanden downloaden op je eigen computer. Toelichting hoe één en ander in zijn werk gaat vind je in het Informatieportaal door te klikken op “Mijn downloads” bij je profiel of onder de knop “Download lijst”.

Bulk downloadfunctie

Samen met de abonnementsfunctie is ook de bulk downloadfunctie live gegaan. Deze nieuwe functie vervangt de oude export functie. Tevens is hier de mogelijkheid aan toegevoegd om ook meerdere bestanden, lees documenten, mee te downloaden. En dat is nieuw! Tot nu toe kon je maar één document tegelijk downloaden. Ook bij deze functionaliteit is een maximum gesteld aan het aantal (10.000)

Enkele tips voor gebruik

De versie die nu live is, is een bèta versie. Het kan zijn dat je tegen kleine onvolkomenheden aanloopt. Laat ons weten wanneer dat gebeurt. Gebruik Google chrome voor het Informatieportaal. Deze browser is toegelaten voor gebruik binnen de ProRail omgeving. Hiermee is het Informatieportaal sneller en ziet het er allemaal net iets beter uit.

Maak gebruik van slimme filtering om niet aan de maximale aantallen voor de abonnementen en downloads te komen. Heb je tips, adviezen of verbetervoorstellen? Maak gebruik van het contactformulier dat je vindt in het Informatieportaal achter de knop “Helpdesk”.

Ontdek nu zelf de toegevoegde functionaliteit

Alweer voldoende reden om het Informatieportaal Spoordata te gaan bezoeken en te ontdekken wat je er allemaal mee kan. En……… laat gerust weten wat je ervan vindt! Want samen met jou werken we continu aan een steeds beter Informatieportaal ter ondersteuning van je werkzaamheden.

De eerstvolgende toegevoegde functionaliteiten

De volgende verbeteringen die we door gaan voeren zijn het uitbreiden van het aantal kenmerken waarop je kunt filteren, het beschikbaar stellen van bewerkbare bestanden en het aanbieden van nieuwe informatie vanuit Sigma.Zoals je ziet, het Informatieportaal Spoordata is volop in beweging!