In oktober jl. is project Grip Op Ondergrondse Infra afgerond. In een tijdsbestek van zes jaar zijn in diverse deelprojecten de liggingsgegevens van kabels en leidingen zoals vastgelegd in zo’n 1.525 KabelSituatie-tekeningen (bijna 1400 km tracé) dankzij technieken zoals grondradar, radiodetectie en honderden proefsleuven, geïnventariseerd en daarna verbeterd en GIL-data (Geul Inhoud Lijsten) aangevuld en gecorrigeerd. Daarnaast zijn honderden KS-tekeningen naar een hogere versie van het tekenvoorschrift gebracht, honderden objecten aan de KS toegevoegd en tientallen 10kV-tracés op tekening gezet.

Deze betere data wordt veelvuldig gebruikt door diverse andere processen, zoals de uitwisseling van data met graafbedrijven, in de voorbereiding en uitvoering van infraprojecten en voor publicatie op o.a. Railmaps. Dankzij het beschikbar zijn van betere data kunnen we graafschades voorkomen, extra inventarisaties overbodig maken en projecten beter voorbereiden.

Het is belangrijk dat die data ook op orde blijft. We willen graag bereiken dat elke schakel in de (graaf)keten zich bewust is van het belang om zijn schakel zo sterk mogelijk te houden. Dit wordt nog eens onderstreept in deze video (3 min).

Nee, we zijn er nog niet: project GOOI heeft met name de data op de vrije baan verbeterd, maar ook andere collecties zoals Water en Brand en Riool en Drainage willen we de komende jaren nog upgraden.

Onvolkomenheden in onze data kun je overigens altijd melden via deze pagina op het Informatieportaal.

Werk jij ook mee om elke schakels in de keten sterk te houden ?