De reiziger en het goederenvervoer stellen steeds meer eisen aan de rail infrastructuur. We werken aan 30% extra capaciteit op het spoor naar 2030. De transitie van werken met tekeningen naar slim werken met data gedreven processen is hiervoor randvoorwaardelijk. Dit is een sector ontwikkeling die aansluit op de wereldwijde trend naar meer geo-data gebaseerde kennissystemen. Geïntegreerd Inwinnen zorgt er, in samenwerking met de Ingenieursbureaus, voor dat het treinbeveiligingsontwerp in (geografische) data beschikbaar komt voor al onze interne en externe gebruikers. In het volgende filmpje wordt het belang van Geïntegreerd Inwinnen voor zowel ProRail als de Spoorbranche toegelicht door klanten en Ingenieursbureaus.