In een mooie samenwerking tussen de Vakspecialist van O&O Randstad Zuid en AM-Informatie is recentelijk een issue dat nog dateerde vanuit de Keyrail tijd opgelost.

Met ondersteuning van een externe partij zijn alle 25 kV tekeningen van het oude Keyrail gebied  in de SAP beheeromgeving gebracht en vallen zij daarmee nu onder het reguliere beheerproces.

Een mooie stap in betere en betrouwbaardere data !