: Lerend netwerk SpoorData

In het lerend netwerk Spoordata werken ProRail en marktpartijen samen aan actuele vraagstukken in de transformatie van de spoorsector naar datagedreven werken.

Vraagstukken

Sinds 2017 werken deelnemers van aannemers, ingenieursbureaus en ProRail in gemengde teams aan vraagstukken zoals geïntegreerd ontwerpen, de 3D-objectenbibliotheek en het verminderen of wegnemen van dataverliezen tussen projectfasen. We kijken naar deze vraagstukken niet vanuit de techniek, maar vanuit een systeem- en organisatieperspectief.

  • Dit plaatje toont deelnemers rond een flip-over.
  • Dit plaatje toont een aandachtig luisterend publiek bij een presentatie.
  • Dit plaatje toont een overzicht van een aandachtig luisterend publiek bij een van de presentaties.
  • Dit plaatje toont een 5-tal leden van een groepje in discussie over een bepaald onderwerp.

Beproefde concepten

Een van de grootste uitdagingen bij de transformatie naar datagedreven werken is het implementeren van beproefde concepten. In het lerende netwerk zijn in 2020 dergelijke concepten ontwikkeld in een traject gebaseerd op Design Thinking. Hierin stonden de eindgebruikers centraal om de ontwikkelde concepten beter aan te laten sluiten op kennelijke behoeftes uit het stakeholderveld.

De ambitie binnen het lerend netwerk om de concepten door te ontwikkelen en stap voor stap te implementeren om de impact ervan binnen het stakeholderveld te vergroten, heeft geresulteerd in het implementatie-ontwikkelprogramma van 2021.

De teams gaan hierin vanuit verschillende perspectieven met implementatie in de praktijk aan de slag. Ze kiezen daarbij hun eigen route om in het veld de implementatie vorm te geven en in gang te zetten, met behulp van online modules, teamcoaching en centrale begeleiding. In online ontmoetingen reflecteren de teams op elkaars ervaringen en voortgang in hun reis door de Implementatie Archipel.

Dit plaatje visualiseert de verschillende thema's als een archipel bij implementatie. Denk aan: versterkingseiland, verrassingseiland, bezinningseiland, zingevingseiland, verbindingseiland, conditioneringseiland, activeringseiland.
Een archipel met implementaties

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte gehouden worden van het lerend netwerk Spoordata en een uitnodiging ontvangen voor volgende breder toegankelijke sessies? Stuur dan een mail naar SecretariaatAMInformatie@prorail.nl en je wordt op de geïnteresseerdenlijst gezet.

Vragen?

De begeleiding van het lerend netwerk Spoordata ligt in handen van SayKnowMore. Als je vragen hebt over de aanpak of als je je wilt aansluiten bij een van de teams, neem dan contact op. Mail ons.

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!