Lerend netwerk SpoorData

Werken met betrouwbare, toegankelijke assetinformatie zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. In het lerend netwerk SpoorData werken ProRail, aannemers en ingenieursbureau samen om die ambitie waar te maken. In 2018 richten vier verbeterteams zich op het wegnemen van belemmeringen voor het delen van spoordata volgens de systeemgerichte verbeteraanpak.

De start van het lerend netwerk

De eerste Asset Informatie Carrousel was een initiatief van Thymo van den Brug en Raymond Soeters en bracht in mei 2017 deelnemers van ProRail en twintig marktpartners bij elkaar die hun ervaringen, kennis en dilemma’s deelden rond het werken met assetinformatie op het spoor.

Uit de opbrengsten van de bijeenkomst werden de kernthema’s gedestilleerd die het inhoudelijk uitgangspunt vormden voor het lerend netwerk SpoorData. Twee ontwikkelgroepen gingen in een aantal sessies en online dieper in op de twee thema’s die als meest urgent werden gezien om de gedeelde  ambitie te verwezenlijken.

De resultaten deelden ze tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel. De deelnemers bepaalden dat het lerend netwerk verder zou moeten werken aan concrete resultaten om de problemen en belemmeringen te adresseren.

2018: de systeemgerichte verbeteraanpak

Tijdens de derde Asset Informatie Carrousel in mei 2018 werd de systeemgerichte verbeteraanpak geïntroduceerd en werden vier verbeterteams gevormd. Deze teams van 3 tot 6 deskundigen van ProRail, aannemers en ingenieursbureaus, richten zich gezamenlijk op het wegnemen van belemmeringen die het delen van spoordata in de weg staan.

In een cyclische werkwijze werken de verbeterteams continu aan het aanscherpen van het probleem (bewustzijn), het na te streven doel (beeld) en alternatieve oplossingsrichtingen. Maandelijks reflecteren de verbeterteams op elkaars voorlopige resultaten, stellen ze elkaar vragen en geven ze impulsen voor het vervolg.

De resultaten worden gedeeld tijdens de Asset Informatie Carrousel op 4 december 2018, die toegankelijk is voor alle geïnteresseerde marktpartners. Tussentijdse resultaten delen we ook per mail. Kijk onderaan deze pagina hoe je op de hoogte kunt blijven.

Geplande activiteiten

23 mei 2018                
Derde Asset Informatie Carrousel

3 juli, 12 september, 9 oktober en 6 november 2018
Gezamenlijke reflectiesessies voor de vier verbeterteams

4 december 2018               
Vierde Asset Informatie Carrousel
Inschrijving staat open voor geïnteresseerde marktpartners.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte gehouden worden van het lerend netwerk SpoorData en een uitnodiging ontvangen voor de volgende Asset Informatie Carrousel? Stuur dan een mail naar SecretariaatAMInformatie@prorail.nl en je wordt op de geïnteresseerdenlijst gezet.

Vragen

De begeleiding van het lerend netwerk SpoorData ligt in handen van SayKnowMore. Als je vragen hebt over de aanpak, neem dan contact op met Steven van Luipen via steven@sayknowmore.nl. Voor inhoudelijke vragen over SpoorData en informatiemanagement bij ProRail kun je een mail sturen aan spoordata@prorail.nl.

Nieuws

Tijdens de derde Asset Informatie Carrousel op woensdag 23 mei 2018 introduceerden we de systeemgerichte verbeteraanpak voor het vervolgprogramma van het Lerend Netwerk SpoorData.

Vier verbeterteams maakten een start om oplossingen te vinden voor concrete belemmeringen voor het delen van data in de spoorsector.

Thymo van den Brug en Raymond Soeters, initiatiefnemers en beiden manager bij ProRail Asset Management Informatie, begonnen met een verhaal over de nieuwe structuur die hun afdeling heeft gekregen

Tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari 2018 lieten ProRail, aannemers en ingenieursbureau zien wat het lerend netwerk SpoorData heeft opgeleverd aan nieuwe inzichten en verbeteracties vanuit twee kleine groepen:

1.Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

2.Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

Op maandag 4 december 2017 was de tweede netwerksessie van het lerend netwerk SpoorData.

Twee groepen werkten verder aan de twee vraagstukken die in juli zijn gekozen en bereidden de tweede Asset Informatie Carrousel in januari 2018 voor waar de resultaten met het hele netwerk gedeeld worden.

Groep 1 ging aan de slag met de vraag: Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

Groep 2 werkte aan de vraag: Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?