Voor wie?

De SpoorData Marktdag verwelkomt maximaal 200 betrokken partners uit de hele spoorsector die voor het realiseren van hun doelstellingen mede afhankelijk zijn van goede data over de infrastructuur.

Denk aan de operationele managers van ingenieursbureaus, projectaannemers, onderhoudsaannemers en leveranciers. Ook vervoerders, Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn van de partij. Medewerkers van ProRail zijn aanwezig om met alle ketenpartners in gesprek te gaan.