Foto's van Emplacementen

Collectie

Het project Upgrade Emplacementsvoorzieningen is gestart om de voorzieningen op de opstelemplacementen in de vier regio’s op orde te krijgen. Om het resultaat compact weer te geven heeft het project een fotoboekje laten ontwikkelen. Voor de opdrachtgever is het overzichtelijk om op deze manier het behaalde eindresultaat, n.a.v. hun wensen en eisen, terug te zien. Maar ook voor de collega’s zowel in de regio’s, als op het hoofdkantoor, is het interessant om te zien wat er is gerealiseerd. Zo blijft men op de hoogte van elkaars werk. In het fotoboekje zijn voornamelijk de verschillende en verbeterde looppaden op emplacementen in beeld gebracht.