Wat is voor mij Productowner-schap?

Blog

Auteur
Rob van der Wal
Publicatie datum
19 april 2018 - Laatste update: 2 februari 2021 17:44 uur

Dit keer geen blog over één van de mooie technologische ontwikkelingen, alhoewel deze er wel doorheen speelt, maar juist een blog over mijn kijk op hoe het PO-schap zich verhoudt tot deze ontwikkelingen.

Van oudsher zijn wij als ProRail een hiërarchisch ingerichte organisatie. En, alhoewel wij ons inmiddels meer profileren als zelfsturend en agile werkend, kijken we nog steeds veel “naar boven” en verwachten we dat de baas uitspraken doet over waar wij van zijn en wat we moeten doen. Andersom zijn er ook bazen die zelf zo acteren, dus echt “baas” zijn. Dat laatste zal best wel een gevolg zijn van (onuitgesproken) verwachtingen van de verschillende individuen, maar is zeker ook een gevolg van hoe de baas er zelf in zit. Daar is niks mis mee, als we het gesprek er maar over kunnen voeren.

Maar hoe verhoudt zich dit nu tot invulling van het PO-schap?

Inmiddels iets meer dan twee jaar geleden heb ik mijn hand opgestoken toen de vraag werd gesteld wie, vanuit het toenmalige MT-Informatie, zich kandidaat wilde stellen als PO van het Informatieportaal Spoordata. Aangezien er geen andere kandidaten waren kreeg ik automatisch het speldje. Nu, twee jaar verder, ben ik heel blij dat ik mijn hand heb opgestoken. Met meer dan 1700 unieke gebruikers en meer dan 65000 informatieverzoeken in iets meer dan een jaar kunnen we spreken van een succes! Maar meer nog dan die aantallen ben ik trots op de manier waarop dit resultaat is gehaald. Hoe we als ontwikkelteam iedere keer in afstemming met de business zijn gekomen tot wat er nu staat. Als PO heb ik hieraan mijn steentje bij kunnen dragen omdat ik de business ken en contacten heb, zowel binnen als buit ProRail die we hebben kunnen benaderen als potentiele gebruikers van het Informatieportaal.

Toch voel ik altijd een spanningsveld. Er wordt door veel mensen vanuit diverse hoeken naar de PO gekeken. Jij kunt immers aangeven in een klinkende businesscase waar het geld voor nodig is en wat er voor terug komt. Jij bent immers projectleider, scrummaster, teamlid en vertegenwoordiger van de business. Allemaal in één persoon verenigd!

En eigenlijk zit hier ook wel een kern van waarheid in. Ik ben als PO de persoon waar veel samenkomt, zeker wanneer je het hebt over het Informatieportaal Spoordata, maar zoals ik het zie dragen we allemaal een stukje eigenaarschap. Samen zijn we eigenaar van een systeem waar we samen gebruik van maken. En eigenaarschap tonen is ondernemen, bewegen, elkaar opzoeken. Jezelf afvragen wat je nodig hebt, dit bespreekbaar maken en meedenken in oplossingen. Dat kost tijd. Tijd die je misschien liever besteedt aan het doen van dingen in plaats van aan het praten met mensen. Dat geldt ook voor mij, ik ben een echte “doener”. Toch heb ik de afgelopen jaren ontdekt hoe leuk het is met mensen in contact te zijn. Samen ontdekken wat we nodig hebben om ons werk beter te kunnen doen en elkaar echt beter leren kennen. Op die manier ontdek je samen wie er werkelijk baat heeft bij de ontwikkeling en die we daardoor onze klant kunnen noemen.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!