Stromende Digitale Data leidt tot toekomstproof Assetmanagement

Blog

Auteur
Herman Winkels, RWS
Publicatie datum
26 september 2017 - Laatste update: 2 februari 2021 17:48 uur

Als je het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur voor het grootste deel uitbesteedt, zoals RWS en ProRail, is het noodzakelijk om je informatiemanagement goed in te richten. En als je die informatie belangrijk vindt, besteedt daar dan voldoende aandacht aan. Want anders kun je je opdrachtnemers niet aansturen. Dan weet je niet wat de status is van je infrastructuur. Opdrachtgevers passen al jaren assetmanagement toe om hun infrastructuur gedurende de levenscyclus van de objecten op orde te houden. Ze gebruiken steeds vaker data volgens de BIM-methodiek. Programma’s als Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat (AIR) en Spoordata.nl van ProRail tonen het belang van data aan en onderschrijven dit. Binnenkort spreken we van digitaal informatie management (IM), in plaats van BIM (Bouwwerk Informatie management). Goed Life Cycle Assetmanagement van infrastructuur kan niet zonder kwalitatief hoogwaardige digitale data.

De IM- of BIM-ontwikkeling is volgens mij bedoeld om de informatie van de infrastructuur beter op orde te brengen. Dat je van alle assets weet waar het ligt, wat het kan en wat de status is. Gestructureerde data-overdracht is daarvoor noodzakelijk tijdens de aanleg en bij de overdracht naar onderhoud. En standaarden zijn een belangrijke component in het digitaal overdragen van informatie. Gebruik je allemaal dezelfde standaarden in de spoorbranche, dan kunnen de computers automatisch data delen en hebben we veel minder handwerk en dus ook minder fouten.

Een mooi voorbeeld is het infraproject Zuidasdok. Daar kozen Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en ProRail de grote hoeveelheid informatie over het bouwwerk te standaardiseren en via één gemeenschappelijk model data uit te vragen aan de opdrachtnemende bouwcombinaties. Ook het dataleveringsproces is gestandaardiseerd en vindt plaats via open BIM-standaarden. 

Bij aanleg en onderhoud van infrastructuur moet data stroooooomen…………..…… 
Van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer, naar onderaannemer, installatiebureau, architectenbureau en vice-versa. Interoperabiliteit dus. Ik heb bij Rijkswaterstaat (RWS) gedurfd de digitale dataleveringen van en naar de aanlegcombinaties in de vier grotere wegaanlegprojecten op de trajecten van Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) te standaardiseren. Op zo’n groot project heb je veel partijen waar je mee samenwerkt (bouwer, installateur, ingenieursbureau, architectenbureau en toeleveranciers). Ik had in het contract op laten nemen dat het verplicht was twee open BIM standaarden te gebruiken.

Eén standaard om professioneel te communiceren, de VISI standaard en de andere standaard was COINS om data uit te wisselen.
In VISI legden we vast wie, wat en wanneer, hoe onderling communiceert tussen partijen. Het werkt efficiënt omdat je ook formeel en gestructureerd je afspraken archiveert over het project. Intern heb je wel wat voorlichting te doen en aan de mensen uit te leggen hoe het werkt om met VISI te communiceren. Het is niet alleen maar een softwarepakketje, maar ook een cultuurkwestie. Het helpt als de directie dit verplicht stelt in alle projecten. Daardoor ontstaat er geen discussie of je het wel of niet doet bij een project. De VISI standaard wordt door veel partijen inmiddels gebruikt en is snel te begrijpen en te gebruiken. 

COINS is een datastandaard, die het delen van data mogelijk maakt. Deze standaard is nog minder volwassen en is de proeffase nog niet ontgroeid. Marktpartijen hebben nog moeite om hun data systemen daarop aan te sluiten. Hoe meer partijen COINS gaan gebruiken hoe meer kansen softwarehuizen zien en geld steken in de doorontwikkeling. RWS heeft hem toegepast in combinatie met de Object Typen Bibliotheek (OTL). Je kunt hem ook zonder OTL gebruiken, maar dan heeft ie minder toegevoegde waarde. 

Door de twee standaarden VISI en COINS te gebruiken ging de digitale data stromen tussen RWS en de bouwcombinaties. Er ontstond gestructureerde digitale data, die klaar staat om overgedragen te worden aan beheer en verder gebruikt kan worden voor goed Asset management. Het gebruik van die standaarden zou wettelijk verplicht moeten worden mijns inziens.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!