Release nieuwe versie van SIGMA

Blog

Auteur
Arco Okker
Publicatie datum
9 juli 2018 - Laatste update: 2 februari 2021 15:59 uur

In een land waar de beschikbare ruimte over het algemeen zeer beperkt is en waar de vraag naar een verruiming van de vervoerscapaciteit toeneemt, heeft ProRail de uitdagende taak om in deze vraag te voorzien.

Het spoor moet zich letterlijk in bochten (of liever gezegd 'bogen') wringen om van A naar B te kunnen. Om met hoge snelheid veilig te kunnen rijden, zijn een goede geometrische basis en een deugdelijk ontwerp een vereiste. Hiertoe beheert ProRail een landsdekkend model van de bestaande spoorligging in X-Y-en Z-coördinaten in de dataset PVS (Permanente Vastlegging Spoorgeometrie).

Met PVS is de onderhoudsaannemer in staat om efficiënt en effectief  liggingsonderhoud te verrichten en kan ProRail veiligheidskritische afwijkingen in het spoorwegnet opsporen.

Sinds het voorjaar van 2015 heeft ProRail AM Informatie de webapplicatie SIGMA in de lucht voor het beheren en uitwisselen van meet- en ontwerpdata van de spoorgeometrie. Landmeters, ontwerpers en maatvoerders van de railbedrijven hebben de mogelijkheid om de door ProRail beschikbaar gestelde data te downloaden.  Nulmetingen, as-built-metingen en ontwerpen voor nieuw- of vernieuwbouw worden ter toetsing aan de applicatie aangeboden en onderworpen aan een automatische validatie. Hiermee is SIGMA dé bron voor de absolute spoorgeometrie van Nederland.

Woensdag 6 juni vond de release plaats van een nieuwe versie van SIGMA.
Een ruime vertegenwoordiging (30 personen) van de ongeveer 300 externe gebruikers bij 95 verschillende organisaties hoorde in een door ProRail georganiseerd bijzonder gebruikersoverleg over de technische aanpassingen en de uitbreiding van functionaliteit.

Met de SIGMA webapplicatie is het voortaan mogelijk om data uit te wisselen in IM-Spoor-formaat en kunnen gebruikers ten behoeve van rapportages nu betere analyses maken van alignementen in relatie tot gemeten spoor- en/of perronligging. Daarnaast is het mogelijk om aangeboden data beter te onderwerpen aan validaties en is functionaliteit ontwikkeld om de datakwaliteit te verhogen.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!