Proef op de som

Blog

Auteur
Fred van der Veen
Publicatie datum
27 juni 2016 - Laatste update: 4 februari 2021 08:51 uur

De dertien Verkeersleidingposten in Nederland bedienen ieder een stuk van het intensief gebruikte spoornetwerk. De treindienstleiders die ieder voor zich een deel van die infrastructuur beheersen, moeten precies weten hoe de situatie buiten is om hun werk goed te kunnen doen. Dat is geen sinecure.

Op het vakmanschap en de kennis van de treindienstleiders kunnen we gelukkig bouwen. Maar deze spin in het web op de post heeft voor zijn werk wel betrouwbare informatie nodig. De documentatie die zij raadplegen, moet voor 100 procent overeenkomen met de situatie buiten. Het type object moet kloppen met de praktijk, en ook de locatie. Wat het ingewikkeld maakt, is dat onze infrastructuur veel verschillende objecten heeft, zoals wissels met beweegbare puntstukken en hogesnelheidslijnwissels, bruggen et cetera. Elk apart object of gebied vraagt om een bepaalde werkwijze/ bediening bij bijvoorbeeld een storing. Daar komt bij dat er momenteel veel aan het spoor wordt gewerkt. Er komt een stuk perron bij, er wordt een wissel verwijderd of er is sprake van complete grote infra-aanpassingen zoals in Utrecht.  Daarom is het verbeterprogramma SpoorData zo belangrijk voor onze posten. De juiste gegevens moeten wel up-to-date blijven.

Met het recent opgeleverde BVS+ kunnen onze treindienstleiders makkelijker over de juiste infra-informatie beschikken. Is er een calamiteit, dan is het van cruciaal belang dat de treindienstleider meteen over alle relevante bedienvoorschriften kan beschikken. We zijn blij met BVS+!

Na de introductie van BVS+ zou het een mooie vervolgstap zijn om de informatie over de bovenleiding ook te ontsluiten voor de posten, zodat zichtbaar is welke gevolgen het uitschakelen van bovenleidinggroepen heeft. Zo heeft de treindienstleider direct inzichtelijk welke sporen nog wél beschikbaar zijn. Vorig jaar in Amersfoort bleek maar weer dat het écht helpt wanneer de treindienstleider snel kan zien wat de gevolgen zijn van een bijsturing. We willen namelijk zoveel mogelijk infra blijven gebruiken,  zodat zoveel mogelijk  treinen kunnen blijven rijden. En nog belangrijker: met een precies overzicht van de gevolgen, kunnen we met onze maatregel zo min mogelijk reizigers en verladers duperen. Verkeersleiding wil treinen rijden mogelijk maken. Dat is onze taak.

Werk aan de winkel dus. Wij nemen de proef op de som! De post in Amersfoort krijgt een monitor met daarop hetzelfde overzicht van de bovenleidinggroepen als het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) dat nu gebruikt op Meldkamer Spoor. De experts op de post gaan beoordelen of deze informatie over de bovenleidinggroepen ze in staat stelt om eerder en nauwkeuriger de veiligheid rondom een calamiteit te organiseren en tegelijkertijd de onttrekking zo klein mogelijk te houden. SpoorData is van ons allemaal.

Fred van der Veen is waarnemend directeur Verkeersleiding van ProRail en was voorzitter van de Stuurgroep BVS+

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!