Het puzzelen voorbij

Blog

Auteur
Tjeerd Dierckxsens
Publicatie datum
24 januari 2016 - Laatste update: 4 februari 2021 09:56 uur

Velen van ons bestellen af en toe een ontwerp bij een ingenieursbureau. Professionals die we zijn, zetten wij met een systeem eisen specificatie (SRS) uiteen wat wordt verwacht van de oplossing. Deze SRS is opgezet met behulp van een online database om zo gestructureerd en herleidbaar te kunnen werken. Dit resulteert in een goed onderbouwde vraag aan de markt.

Helaas dienen we wel deze SRS uit onze online database te exporteren naar een tekst- of spreadsheetdocument, om deze bij het ingenieursbureau te krijgen. Maar niet getreurd. Een whizzkid bij het ingenieursbureau weet dit wel weer in hun eigen online database te kloppen. Zij kunnen dus aan de slag met het ontwerpproces. En dit doen ze gestructureerd, conform de systems engineering methodiek. Het resultaat is een ontwerp waarvan zij vinden dat het aan onze vraag beantwoordt. Dit ontwerp bestaat uit circa 80 pagina’s aan ontwerpverantwoording in een tekstdocument, 30 tweedimensionale tekeningen, 1 spreadsheet met vinkjes voor de verificatie en validatie en 1 spreadsheet met de investeringsraming. En wij als opdrachtgevers gaan natuurlijk graag zelf na of de geleverde documenten samen het ontwerp bevatten met de kwaliteit die wij verwachten.  

Dan begint voor ons het puzzelen. Hoe passen die 30 tekeningen in elkaar tot 1 ontwerp? Matchen ze überhaupt wel? Welk stuk tekstje in de 80 pagina’s ontwerpverantwoording is een ontwerpbesluit? En waar is die verwerkt in de tekeningen? Bij welke originele eis hoort het vinkje in de verificatie- en validatie-spreadsheet? En waar is het bewijs dat het vinkje terecht is? Waar komt de hoeveelheid strekkende meter perron vandaan die genoemd wordt in de raming? Et cetera.

Zou het niet mooi zijn als we het puzzelen zouden kunnen overslaan? Dat het ontwerp direct inzichtelijk is en beoordeeld kan worden op zijn waarde?

Dat kan.

Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) zijn het middel om dit te realiseren. Tekeningen worden afgeleid (representaties) van één model en passen per definitie op elkaar. Of je deze tweedimensionaal of driedimensionaal wilt bekijken, is aan jou. Het model bestaat niet uit puntjes en lijntjes, maar uit visualisaties van objecten zoals wij die kennen zoals een perron of bovenleidingportaal. De door ons gestelde eisen zijn direct gekoppeld aan deze objecten. En door te klikken op het perron zie je de eisen die wij daaraan gesteld hebben. 

BIM is in de jaren 90 geadopteerd door sectoren als de auto,- vliegtuig- en olie- en gasindustrie. De kosten van deze techniek zijn sindsdien zover gedaald dat ook de utiliteitsbouw de afgelopen 5 jaar massaal de overstap aan het maken is. Nu is de tijd rijp voor de infrasector om deze stap te zetten. Laten we stoppen met puzzelen en onze tijd besteden aan het nog beter maken van onze ontwerpen.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!