De (verborgen) betekenis van data

Blog

Auteur
Maarten Zaanen, Arcadis
Publicatie datum
13 september 2017 - Laatste update: 3 februari 2021 09:13 uur

Het blijft een zoektocht voor mij: nieuwe verborgen datasets op waarde schatten. Zo constateerde ik een tijdje geleden tijdens het doorlichten van onderhoudsplannen voor een klant dat de onderhoudsorders slecht waren geregistreerd. Op zoek naar aanvullende data, kwam ik erachter dat alle onderhoudsvoertuigen voorzien waren van GPS-transponders. Deze ‘track and trace’ apparaten geven exacte informatie over onder meer tijdstip, locatie en duur van elke onderhoudsactie. Zo waren we goed in staat om met terugwerkende kracht een veel beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud. Het gebruik van deze data voor dit soort analyses was echter nooit voorzien. Ik vraag me dan ook af of we vooraf alle toepassingen van onze data wel kunnen bedenken. En als dit niet kan, zouden we dan niet veel breder naar data moeten kijken dan we nu doen wanneer een vraag zich aandient?

Betekenis toevoegen aan data, dat doe ik als business leider Asset Data Analytics bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Dat doe ik door de juiste data te koppelen aan de vragen van onze klanten of collega’s.

Mensen om me heen denken dat data waardeloos zijn; alleen informatie zou van waarde zijn. Mijn ervaring is dat we door deze aanname telkens veel tijd kwijt zijn om van ruwe data vooraf gedefinieerde informatie te maken. Zou het niet beter zijn als we de feitelijke inhoud van een geul vastleggen als deze open ligt? In  plaats daarvan vertrouwen we op afgeleide bronnen als tekeningen en inhoudslijsten om de ondergrondse infrastructuur goed in beeld te krijgen.

Ik zie een wereld waar de rol van data in belang toeneemt, een wereld waar assets zichzelf managen op basis van data, waar gekoppelde databronnen tot nieuwe inzichten leiden en waar managers beslissingen over operatie, onderhoud en vernieuwing nemen op basis van data. Dit is niet alleen een toekomstvisie, maar voor een groot deel vandaag al realiteit.

Hoe vergroten we de betekenis van data dan? Door te beginnen ruwe data op te slaan en te delen in de hele keten. Vervolgens breiden we de waarde van data in de hele assetlevenscyclus verder uit. Deel de data en toon succesvolle toepassingen. De kracht van data zit in het delen en combineren. Daarom ben ik erg enthousiast om te zien dat ProRail als regisseur steeds meer ruwe data ontsluit en open stelt aan haar ketenpartners. Zo vergroten we samen de betekenis van data en kunnen we aan de slag met efficiënte oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!