Data is niets, context is alles

Blog

Auteur
Robin de Rooij, Sweco
Publicatie datum
12 februari 2017 - Laatste update: 3 februari 2021 09:30 uur

Als BIM Manager bij Sweco durf ik te beweren dat alles wat we delen – data is. Als het een betekenis heeft, of als we er een betekenis aan kunnen toekennen, wordt het informatie. Wat dus voor de één informatie is, is dat niet per definitie ook voor de ander. Die zal deze ‘informatie’ beschouwen als ‘ballast’. Data – maar zonder betekenis. Data wordt pas informatie door de context, de waarde of betekenis, die wij eraan toekennen.

Ik zie BIM als een ‘datawolk’ waar meerdere personen al dan niet tegelijkertijd gebruik van maken – en daar dus hun eigen ‘data’, lees informatie, uit extraheren. Het ontsluiten van deze digitale ‘datawolk’ gebeurt in een digitale projectomgeving. Deze kan door een opdrachtgever als ProRail worden ingericht en beheerd. Maar het is ook mogelijk dat zij deze dienst inkopen via een IT-bedrijf en ‘slechts’ de data of content beheren. Enfin, het geeft aan dat er informatie beschikbaar is en wordt gesteld via één of ander model. Onder een model versta ik dan alles wat een beschrijving geeft van de werkelijkheid. Van een grote bak met gegevens tot een geavanceerd 3D model.

Een model delen is met de digitale infratechnieken in Nederland geen enkel probleem meer. De bottleneck (of uitdaging) ligt op andere vlakken. Hebben we de beschikking over alle voor ons noodzakelijke data? Hoe betrouwbaar is deze data? Wanneer is data WIP (Work In Progress) en wanneer is deze vigerend? Wie is eigenaar en wie beheert? Vragen die onder meer gaan over het structureren van data en het regelen van rechten en juridische kaders. Zaken die randvoorwaardelijk zijn voor een verdergaande samenwerking in een gedeelde digitale omgeving.

Ik denk dat er over een aantal jaren enkel nog een account wordt uitgewisseld. De betrokken partijen loggen in op  een portal of digitale projectomgevingen dragen hun steentje bij aan het verrijken van de reeds beschikbare data van ‘het bouwwerk’ of ‘systeem’ onder bewerking. In alle stadia en fasen in de levenscyclus vindt dus verrijking plaats. Van idee en planvorming tot aan de gebruiksfase (beheer en onderhoud) en sloop; er komt geen papier meer aan te pas. Het systeem ondergaat steeds een bewerking.  Data wordt toegevoegd, aangepast of  misschien verwijderd of krijgt de status ‘obsolete’. Data moet actueel zijn, als ‘een levend organisme’. Hierdoor is data 24/7 beschikbaar en levert het aan de professionele gebruiker, afhankelijk van het moment in de lifecycle, informatie. Binnen Sweco is veel data digitaal beschikbaar en wordt al heel veel digitaal verwerkt. Echter, vaak doen we aan het eind van een proces een “stap terug”, als dossiers toch weer in papier worden opgeleverd aan de klant.

Is data dan BIM? Nee, voor Sweco is BIM veel breder, klik hier om er meer over te lezen. BIM gaat juist over het delen van data voor het maken van planningen, financiële overzichten of bijvoorbeeld logistieke stromen. BIM gaat over samenwerken. Samenwerken aan een consistente dataset. In de ontwerpfase betekent dit bijvoorbeeld dat op gezette tijden zogenaamde ‘baselines’ of standlijnen worden getrokken, om de status (waarde, volledigheid, clashes, strijdigheden, consistentie e.d.) van de data na te gaan. Eventuele fouten worden ook gedeeld. En dat is volgens ons de kracht van BIM. Deel wat je hebt en ga in gesprek over de hiaten of inconsistenties in het ontwerp of de aanpassing. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data beter; deze is inhoudelijk meer correct, betrouwbaar en consistent.

Mag iedereen dan in die virtuele schaduw wereld doen wat hij wil? Nee, zeker niet. Afspraken en uitgangspunten zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld (inter)nationale afspraken over hoe we data opslaan, wat data voor betekenis heeft (dus welke waarde we daaraan kunnen toekennen), hoe de data kan worden benaderd, hoe deze kan worden gelezen, door wie en wanneer. De ILS, OTL, COINS van deze wereld. Dus afspraken over structuur en uitwisseling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van professionals die op diverse momenten in de lifecycle een bijdrage leveren aan het centrale datamodel of daar informatie aan onttrekken. Dat kan of zal betekenen dat moet worden afgeweken van bestaande dogma’s. Afwijken van het traditionele denken, werken en opleveren. Dat is volgens ons BIM.

Zo, nu heb ik mijn data geleverd aan het blog. Of het informatie bevat mag elke lezer voor zichzelf bepalen.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!