Alleen samen houden we de data actueel en betrouwbaar

Blog

Auteur
Rob Sistermans
Publicatie datum
24 maart 2016 - Laatste update: 4 februari 2021 09:03 uur

Ik keek mijn ogen uit op de SpoorData Marktdag toen ik bij een van de marktkramen de virtuele bril probeerde. Denk je eens in wat dit voor opties biedt om informatie van elk object – betonblokken, bewapening en spoorstaven et cetera – toe te voegen aan een virtueel bouwmodel? Wat een gigantische vooruitgang! Stel je voor, je loopt buiten en je zet je 3D-bril op. Je kijkt naar een wissel en ziet dan gelijk alle informatie die bij dat wissel hoort, in 3D.

We moeten mee in die vaart der volkeren. Mijn drijfveer in het werk is verbindend samenwerken. Vanuit dat streven participeer ik al een paar jaar in het centrale ketenoverleg Informatie. Het doel in ons werk is rechttoe rechtaan: tijdig en volledig objectgegevens van gebouwde rail infra terugleveren aan SpoorData. Waarom? Omdat we daarmee de kwaliteit en juistheid van de informatie op orde houden. Want de informatie binnen moet natuurlijk gelijk zijn aan de werkelijkheid buiten. De datakwaliteit hoog houden, daar trekken we als bouwmanagers hard aan. Maar dat kunnen we niet alleen. Ook andere partijen in de keten van bouwen en beheren zoals, Ingenieursbureaus, spooraannemers en onderhoudsaannemers moeten bij wijziging van de infra de gewijzigde informatie terug leveren. Alleen samen houden we de data actueel en betrouwbaar!

Ik bemerk tegelijk dat er binnen de verschillende ProRail afdelingen van Projecten maar ook bij Assetmanagement, nog weinig bekend is over alle initiatieven die er binnen het programma SpoorData worden genomen. En dat geldt misschien ook voor vakgenoten bij onze externe partners. Daar gaan we verandering in brengen, als het aan mij ligt. Want veel van de plannen en oplossingen waar in het programma aan wordt gewerkt, geven een antwoord op vragen die er bij de medewerkers leven.

Een voorbeeld daarvan zijn de Informatie Leverings Specificaties. Hierin spreken ProRail en de aannemers af welke informatie, wanneer, hoe en door wie geleverd moet worden. Goede naleving hiervan maakt ons werk ook een stuk makkelijker. In de praktijk zien we dat kleine aannemers vaak worstelen met het tijdig en correct terug leveren van data aan ProRail. Een schildersbedrijf dat bij een aanbesteding uit de bus komt om de perronkappen goed in de lak te zetten, heeft misschien maar eens in de vier jaar met ProRail te maken. Voor onze grote partners zijn de processen en het werken met datasysteem SAP PLM makkelijker. Maar onze databeheerders op de regiokantoren moeten de wat minder bekende en vaak kleinere opdrachtnemers te hulp schieten om de juiste gegevens op de goede manier in ons systeem van SAP PLM te krijgen.

Een absolute randvoorwaarde voor de uitvoering van ieder contract door Bouwmanagement is een goede voorbereiding en uiteindelijk een tijdige gunning aan iedere opdrachtnemer door onze collega’s van Projectmanagement. Wanneer dit steeds goed gebeurt , zullen wij in ons werk nog meer de voordelen ondervinden  van goede, gedetailleerde contractafspraken in de aanbestedings- en voorbereidingsfasen. Dat leidt voor ons tot een realiseerbare planning, minder meerwerk (VTW’s) en dus tot minder risico op uitloop van onze werkzaamheden.

Ik houd een warm pleidooi om zoveel mogelijk medewerkers in de keten - in- en extern - te betrekken bij het programma SpoorData. Programmamanager Raymond Soeters bereidt een rondje ‘regio’ voor, waar we iedereen gaan bijpraten over het belang van goede spoordata. Ik ga daar zeker samen met mijn collega van Assetmanagement Informatie Rob van der Wal een bijdrage aan leveren. Zoek elkaar op, want de informatie actueel en betrouwbaar houden doe je samen!

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!